Onder de Linden

R.J.H. Melchers, Gesloopt: Onder de Linden of Wampie. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 103-105, 120.

R.J.H. Melchers, Jeurissen van Onder de Linden. In: Med. H.K.H. jrg 24 (1999), blz. 141-142.