Rosendael

Joop Thissen, Openbare verkoop van “’t Rosendael”(1922). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 23-25.