Rosmolen

H.W.J. Derksen, Rosmolen in de Langestraat reeds in 1404? In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 111.