Scheepjeshuis

R.J.H. Melchers, Stenen kop van Het Schipke. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 109-112.