St. Elisabethklooster

G.M. Leeuwenberg, Het (St. Elisabeth)klooster. In: Het R.K. Bouwblad jrg. 8 (1936), blz. 102-107. Opnieuw verschenen in: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 114-117.

J.H.F. Zweers, Beeldhouwer Mari Andriessen. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 113.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 125.
Betreft de schenking van een schilderij van het St. Elisabethklooster aan de Historische Kring Huessen