Vicarie

L.R. Maassen, Een goede buur ... In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 19-20.
Betreft de afvoer van hemelwater van de vicarie.

Vertrouwd vooroorlogs beeld. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 73, 99.

H.W.J. Derksen, Nogmaals: de oude vicarie. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 26, 48-49.

De Vicarie (1932). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 81.

J.H.F. Zweers, Nieuwjaarswens 1990. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 1, 15.
Het “Vicarieplein” voor de Tweede Wereldoorlog. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 52-54.