Volksbond

H.W.J. Derksen, Herinnering aan R.K. Volksbond wordt levendig gehouden. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 71-72.

Gevelstenen. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 264-265.

J.H.F. Zweers, Van Altena tot Zorgcentrum. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 109, 111-120 (reactie in Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 36).