Zustersklooster en -kapel

Zusterklooster te Huissen uit 1987. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 125.
Schilderij.

Oorkonde zusterskapel vertaald. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 84.