Altena

E. Smit, Vechtpartij bij "De Altena" in 1803. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 74-78.

Naam "De Altena" blijft gehandhaafd. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 157.