Binnenveld

R.J.H. Melchers, Vier landgoederen geveild in 1834: De Poll, het Binnenveld, de Waai en de Huissense Waard. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 88-95.

H.W.J. Derksen, Huissen; Die Layck en Bijnenfeldt thans. In: De Gelderlan­der van 19 september 1968.

Straatnaamgeving Binnenveld. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 230.