Damstraat

R.J.H. Melchers, Gevels op een rij (V). In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 109-112.
Foto.

H.W.J. Derksen, Het andere “pand Steijntjes”. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 173 en 179.

Betreft het pand op de hoek van de Damstraat en de Langestraat.