Doelenstraat

Herinneringen aan de Doelenstraat 1947-2019. Z.p., 2019.

H.W.J. Derksen, Doelen - Doelenstraat - Doelentuin. In: De Nieuwe Koerier van 1 januari 1954.

“De Doelen”. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 124.

Snipper

R.J.H. Melchers, Vanuit de toren gezien. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 33-35.

Betreft foto’s van de hoek Vicariestraat-Langestraat, Vierakkerstraat en Doelenstraat (±1961).

C.G. Neijenhuis, De Doelenstraat een bedreigd monument. Een pleidooi voor behoud. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 64-65.

C.G. Neijenhuis, De Doelenstraat geen gemeentelijk monument. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 13