Doelenstraat

H.W.J. Derksen, Doelen - Doelenstraat - Doelentuin. In: De Nieuwe Koerier van 1 januari 1954.

“De Doelen”. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 124.
Snipper

R.J.H. Melchers, Vanuit de toren gezien. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 33-35.
Betreft foto’s van de hoek Vicariestraat Langestraat, Vierakkerstraat en Doelenstraat (±1961).