Hazekamp

P.G.M. Driessen, Kwitantieboekje van bijna 200 jaar oud. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 39-41.