Loostraat

Wie kent dit schilderijtje ? In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 14.

Betreft een ingelijste foto van de Korte Loostraat.