Tempelierenstraat

Derk Jan Prins, Tempelierenstraat 1: hét monument van Huissens Wederopbouw. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 71-76.

Derk Jan Prins, Nogmaals Tempelierenstraat 1. Of: ‘Diogenes met de lamp’. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 111-113.