Vierakkerstraat

E. Smit en J.H.F. Zweers, Merwicks Husinge. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 159-161.

“Tabakshandel de Zwaan”. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 124.
Snipper.

H.W.J. Derksen, "De herberg van Küppers" stond in de Vierakkerstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 164-166.

J.H.F. Zweers, De Vierakkerstraat vanaf het begin van de 20e eeuw tot 1944. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 198-205.

H.W.J. Derksen, Vierakkerstraat voor ca 65 jaar. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 248-249.

R.J.H. Melchers, Gevels op een rij (XI-XV). In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 20-21, 48-50,
94-96, 115-117, 152, jrg. 27 (2001), blz. 16-18.
Tekeningen, foto’s en beschrijvingen van de Vierakkerstraat.

Gebombardeerde Vierakkerstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 166.

P.G.M. Driessen, Vierakkerstraat geschilderd (1947). In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 102-103.

R.J.H. Melchers, Vanuit de toren gezien. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 3335.
Betreft foto’s van de hoek Vicariestraat Langestraat, Vierakkerstraat en Doelenstraat (±1961)