Sociale verenigingen

H.W.J. Derksen
, De sociale beweging in de Oost-Over-Betuwe rond de eeuwwiseling. In: De Gelderlander van september - oktober 1970 (in totaal 25 artikelen). (Gedeeltelijk opnieuw gepubliceerd In: Med. H.K.H. jrg 9 (1984), blz 141-148).

H.W.J. Derksen, Sociale beweging in de Oost-Over-Betuwe rond de eeuwwisseling. (Onverkorte uitgave naar de artikelen in De Gelderlander, 1969). Huissen, 1993.

H.W.J. Derksen, Sociale beweging in Gendt rond de eeuwwisseling. In: C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije (e.a.), Gendt 750 Jaar Stadsrechten. Z.p., 1983 blz 130-143.
Hierin verschillende vermeldingen over Huissen.

H.W.J. Derksen,
Gildebroeders zouden woningbouwvereniging moeten stichten. In: Med. H.K.H. jrg 8 (1983), blz 73-74

H.W.J. Derksen, 30 jaar K.A.B. en R.K.B.B. In: De Nieuwe Tijd.

30 jaren K.A.B. en R.K.B.B. In: De Nieuwe Koerier van oktober 1949.