XIII.C.1. Algemeen

J.H.F. Zweers, E. Smit en W.J. van Baal, De geschiedenis van de Huissen­se gilden. Huissen, 1986.

Jan Wannet, De Gilden van St. Gangulphus en St. Laurentius binnen de stad Huissen. In: Terugblik “De Betuwe verenigd”. Een bloeiend verenigingsleven (Jaarboek Stichting Tabula Batavorum) Opheusden, 2006 blz. 141-152.

Jan Zweers, De Huissense schuttersgilden. Die Huissener Schützengilden. In: Emile Smit en Leen den Besten [red], Grenspassages. Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensdeling van 1816-1817. Grensgänge. Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der Grenzregulierung von 1816-1817. Tiel, 2017, blz. 122-125.

Gilden van Sint Gangulphus en Sint Laurentius binnen de stad Huissen. In: Emile Smit (red.), Broederschap Trouw Dienstbaarheid. 75 jaar Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus 1947-2022. Zevenaar, 2022, blz. 188-189.

De historie der Huissense Gilden. In: De Gelderlander van 26 juni 1936.

Jan Giesen, De gilden slaan de stille trom. Gilden-activiteiten die niet door gingen. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 33 (2020), nr. 3 blz. 18-23.

J.A.M. Wannet, Gilden straatnamen in de Loovelden. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 89-91.

Koos Meeuwsen, Gildenboeken terug in archief. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 12 (1999), blz. 12-13.

De wapenschilden van de Huissense Gilden. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 107.

Huissense gildebroeders uit-de-oude-doos ... In: De Gelderlander van 17 juni 1961.

D.J. van der Ven, Neerlands Volksleven. Zaltbommel, 1920.

Blz. 195-197 en 227-351:             Huissen.

Jan Wannet, Bibliografie Gilden Huissen (3) “Neerlands Volksleven”. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 26 (2013), nr. 3 blz. 30-32.

Betreft het bovenstaande boek van D.J. van der Ven.

Een kiekje terug. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 4 (1991), nr. 1 blz. 14-15.

Bespreking van een foto ut bovenstaand boek.

J.A. Jolles, De schuttersgilden en schutterijen van Gelderland. Overzicht van hetgeen nog bestaat. In: B.M. Gelre XXXIV (1931), blz. 1-127.

Blz. 78-96:    Beschrijving van de beide Huissense gilden.

J.A. Jolles, Toevoegsel tot het overzicht der Geldersche Schuttersgilden. In: B.M. Gelre (1934), blz. 233-234.

Blz. 233-234: Opmerkingen n.a.v. bovenstaande publicatie

Blz. 234:       Over het St. Barbaragilde te Huissen.

Th.H. Janssen, Het “Onze Lieve Vrouwe Gilde” te Huissen. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 12 (1999), blz. 35-36.

De oude Malburgsche schutterij (1894). In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 84.

Snipper.

H.W.J. Derksen, Huissen ..... schuttersstedeke. In: Huissen (Gld), 600 jaren stad 1948. Huissen, 1948. blz. 41-43.

J. van Remoortere, Dwars door Nederland. Ommen/Borsbeek, 1982.

Blz. 120:                       Beleg en Ontzet en gilden.

Huissense Gilden Kroniek. Maandelijks orgaan van de gilden van St. Gangulphus en St. Laurentius. jrg. 1 (1955), jrg. 2 (1956), jrg. 3 (1957-59), jrg. 4 (1971).

Eén losse uitgave van december 1984. Regelmatig opnieuw verschenen vanaf 1987 (3 afleveringen per jaar). Aanvankelijk (1987-1992) onder de titel Huissense Gilde Kroniek. Vanaf 2012 onder de titel Huissense Gildenkroniek.

Jan Wannet, Al vanaf 1987. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 25 (2012), nr. 1, blz. 8-9.

Bevat een kort overzicht van de geschiedenis van de Huissense Gildenkroniek.

H.W.J. Derksen, Huissense gilden. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 2, blz. 15-18.

H.W.J. Derksen, Historische band schuttersgilden - burgers. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 3 (1957-59), no. 2, blz. 3-5.

A.J.C. Kremer, Schuttersgilden (te Arnhem en te Huissen). In: Arnhemsche Courant van 19 oktober 1891.

D.J. van der Ven, De gilde viert. Oosterbeek, 1931.

Hierin veel vermeldingen en afbeeldingen (29, 62, 83, 91 en 92) van de Huissense gilden.

Koos Meeuwsen, Plakplaatjes. Unieke uitgave uit 1931 met 120 plaatjes. In: Huissense Gilden kroniek jrg. 7 (1994), nr. 1, blz. 12.

Bespreking van bovenstaand boek van D.J. van der Ven.

S.J. van der Molen en Paul Vogt, Onze folklore het jaar rond. Amster­dam/Brussel, 1980.

Blz. 46, 138-140, 193 Huissense gilden.

Jan Wannet (eindred.), Huissense Gilden Kroniek Jubileumnummer (juni 1999).

Hierin algemene informatie over de beide Huissense gilden.

W.J. van Baal, De "verplichte" optrekdagen van de gilden. In: J.H.F. Zweers, E. Smit en W.J. van Baal, De geschiedenis van de Huissense gilden. Huissen, 1986. blz. 83-92. Opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 108-115.

J.H.F. Zweers, Lijst van koningen der beide gilden. In: J.H.F. Zweers, E. Smit en W.J. van Baal, De geschiedenis van de Huissense gilden. Huissen, 1986. blz. 100-120.

W.J. van Baal, De beide gilden vanaf 1889. In: J.H.F. Zweers, E. Smit en W.J. van Baal, De geschiedenis van de Huissense gilden. Huissen, 1986. blz. 45-60.

Gilden in crisistijd. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 34. Uit: De Gelderlan­der van 28 mei 1932.

A.G. van Dalen, Onze Schutterij. Nijmegen, 1977.

Huissen: passim.

K. Meeuwsen, 1919 gilden in nieuwe kostuums naar Arnhem. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 4 (1991), nr. 2, blz. 4-8.

J.A.M. Wannet, Huissense Gilden kregen nieuwe vaandels en dieptrommen. In: Med. H.K.H. jrg.43 (2018), blz. 122-123. Ook verschenen in Huissense Gildenkroniek jrg. 33 (2020), nr. 3, blz. 24-25.

Betreft gebeurtenis uit 1947.

H.W.J. Derksen, Huissens gilde in kostuum naar de mode uit het midden der 16e eeuw. In: De Gelderlander van 20 april 1956.

Dochtervereeniging der Huissensche gilden (1936). In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 97.

Snipper.

(On)zinnigheden over Huissen: “het gilde van Huissen-’t Zand” (1949). In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 54.

In memoriam: Louis Muller. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 33 (2020), blz. 12-13.

In memoriam Wily Bouwmeister. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 34 (2021), nr. 1, blz. 5.