Kerkelijk

R.J.H. Melchers, De patroonheiligen van de Huissense gilden. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 77, 88-91, 102-106.

H.W.J. Derksen, De gilden in de stadskerk. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no 4/5. blz. 5-6.

H.W.J. Derksen, De lijkdienst op de maandag. In: Huissense Gilden Kroniek jrg 1 (1955), nr 4, blz. 12, 15.

J.H.F. Zweers, Een snipper uit het Schutte boek. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 150-151.

Overeenkomst uit 1822 over het jaarlijks houden van een H. Mis daags na St. Jan.

P.G.M. Driessen, Hoe sterk is het voorschrift "voor altijd" ? In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 29-30.

Overeenkomst uit 1822 over het jaarlijks houden van een H. Mis daags na St. Jan.

H.W.J. Derksen, Huissense gildenkapel unicum. In: Gelderland nu jrg. 4 (1973), no 6.

H.W.J. Derksen, De inrichting der kapel. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 4 (1971), no 1, blz. 5-12.

Jan Wannet, De Gilde-kapel. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 6 (1993), nr. 1, blz. 16-18.

H.W.J. Derksen, De gilden en de Huissense Umdracht. Huissen, 1975.

De Huissense Umdracht. In: Huissense Gilden Kroniek jrg.17 (2004), nr. 1 blz. 8-12.

J.H.F. Zweers, Burgemeester of koningen ? In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 43-46, 72.

H.W.J. Derksen, Huissense gilden vernieuwen een oude band met Maria van Kevelaer, In: De Gelderlander van 3 juni 1954.

H.W.J. Derksen, Alte Bande zwischen Huissen und Kevelaer. In: Rheinische Post van 10 juli 1954. (Opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 120-121).