XIII.C.3. St. Gangulphusgilde

E. Smit, Het St. Gangulphusgilde van 1536 tot 1889. In: J.H.F. Zweers, E. Smit en W.J. van Baal, De geschiedenis van de Huissense gilden. Huissen, 1986. blz. 11-25

H.W.J. Derksen, Stichtingsdag St. Gangulphusgilde (23 april 1411). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), no. 2.

Jan Wannet, Wapens van de gilden (1). In: Huissense Gilde Kroniek jrg. 5 (1992) nr. 3 blz. 9.

Betreft het wapen van het St. Gangulphusgilde.

R.F.P. de Beaufort en Herma M. Van den Berg, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III De provincie Gelderland. Eerste stuk het Kwartier van Nijmegen onderdeel: De Betuwe benevens o.m. de graafschappen Buren en Culemborg. ­­’s-Gravenhage, 1968.

Blz. 289-290:                Over het St. Gangulphusgilde.

H.W.J. Derksen, Meizondag: Huissens patroonsfeest met bijzonder privilege. In: De Gelderlander van 28 april 1955.

H.W.J. Derksen, Mei-zondag Huissen: St. Gangulphusfeest. In: De Gelder­lander van 6 mei 1972.

Uit het gildeboek van St. Gangulphus. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 71.

Betreft posten uit de rekeningen.

H.W.J. Derksen, Gildefunctionarissen 1550-1663. In Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 4/5 blz. 12-16.

Betreft functionarissen binnen het St. Gangulphusgilde.

J.H.F. Zweers, Der Schutten Renthen. Renten en onroerend goed van het St. Gangulphusgilde (1536-1882). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 24 (2011), nr. 3 blz. 6-12.

J.H.F. Zweers, Het St. Gangulphusgilde in 1663 (Oorzaken van 20 jaar non-activiteit). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 23 (2010), nr. 3 blz. 22-26. Ook geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 123-126.

J.H.F. Zweers, Om dat een schleghte tijdt is. Het St. Gangulphusgilde 1717-1728. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 85-87. Ook gepubliceerd in: Huissense Gildenkroniek jrg. 34 (2021), nr. 3, blz. 28-31.

J.H.F. Zweers, Dagelijks leven in Huissen in de enclave Huissen in de achttiende eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 116-118.

Hierin aandacht voor het koningsschieten van het St. Gangulphusgilde in 1781.

J.H.F. Zweers, Een eigen onderkomen voor het Sint Gangulphusgilde in 1839. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 12 (1999), blz. 52-55.

H.W.J. Derksen, Gildeboek over viering 5e eeuwfeest. - 23 april 1911: St. Gangulphusgilde 500 jaar -. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 1, blz. 7-8.

H.W.J. Derksen, Huissense gildekapitein in het "goud". In: De Gelderlander van 6 septem­ber 1961.

Cis Lippmann-Rouw, Antoon Lippmann. Generaal van het Huissense Gilde: 1965-1977. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 26 (2013), nr. 1, blz. 19.

Th.H. Janssen, Sint Gangulphusgilde 450 jaar. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 53-59, 104.