XIII.C.4. St. Laurentiusgilde

J.H.F. Zweers, Het St. Laurentiusgilde van 1661 tot 1889. In: J.H.F. Zweers, E. Smit en W.J. van Baal, De geschiedenis van de Huissense gilden. Huissen, 1986. blz. 26-44.

Het St. Laurentiusgilde te Huissen. In: De Gelderlander van 27 juni 1936.

H.W.J. Derksen, St. Laurentiusgilde Huissen dankt zijn ontstaan aan Grote Keurvorst. In: De Gelderlander van 30 juli 1955.

H.W.J. Derksen, "De Grote Keurvorst" gaf de jonggezellen het privilege. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), no. 5, blz. 6.

J.H.F. Zweers, Sint Laurentius. Tentoonstelling zijdelings van belang voor de gilden. In: Huissense Gilden Kroniek jrg.14 (2001), nr. 1, blz. 20-21.

Buytensporighede (1682). In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 151.

Snipper betreffende het St. Laurentiusgilde.

J.H.F. Zweers, "Tot een ander cieraed ... te gebruijcken". In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 85-88.

Snipper. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 45.

Betreft de heroprichtingsakte van het St. Laurentiusgilde in 1777.

De Sint Laurentiusbeker. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 15 (2002), nr. 2, blz. 12-13.

De Sint Laurentiusbeker. Schatten van de Gilden. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 28 (2015), nr. 2, blz. 19-20.

P.G.M. Driessen, Ook elke beker heeft een verhaal. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 80-82.

Betreft een beker van St. Laurentius uit 1780.

De Huissense geschiedenis leeft. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 105

Reactie van een nazaat van Frederik Schneider.

Beker voor het koningspaar. In: Collectie Gelderland, blz. 78-79.

Jan Wannet, Fransen trakteerden gildebroeders! In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 7 (1994), nr. 3, blz. 22-23.

Betreft bezoek koning Lodewijk Napoleon op 26 juli 1808.

Emile Smit, Een cadeau van een “echte” koning. Het Laurentiusboek uit 1808. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 25 (2012), nr. 2, blz. 22-23.

H.W.J. Derksen, Het Gildeboek van St. Laurentius. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), no. 5, blz. 4-5.

H.W.J. Derksen, Huissens Sint Laurentiusgilde heeft origineel boek behou­den. In: De Gelderlander van 13 augustus 1955.

Jan Wannet, Het St. Laurentius gildeboek. Nu digitaal beschikbaar. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 32 (2019), nr. 3, blz. 19-20.

Laurentiusdag 1808. In: Huissense Gilden Kroniek jrg.17 (2004), nr. 2 blz. 16-17.

H.W.J. Derksen, Het vendelzwaaien mag niet gehinderd worden ... een voorval uit 1818. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 6, blz. 12; no. 7/8, blz. 9-12, 16; no. 9/10, blz. 10-12; jrg. 3 (1957/59), no. 4, blz. 4-5.

Jan Wannet, Het vendelen mag niet gehinderd worden. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 14 (2001), nr. 3, blz. 19-22.

J.H.F. Zweers, St. Laurentiusdag 1818. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 160-165.

H.W.J. Derksen, Koningin van St. Laurentius kreeg (in 1840) "een slot van bloetkraolle ..." In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 4/5, blz. 4.

H.W.J. Derksen, Herinnerde Klein Evertje aan laffe stadsportier Jan de Nijs ? In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 197, 204.

Klein Evertje. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 48.

K. Meeuwsen, “Klein Evertje”: een mysterieus figuur. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 43.

W.F. Pelgrim, Klein Evertje. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 63.

J.H.F. Zweers, Klein Evertje of Wildeman? In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 18 (2005), nr. 2, blz. 24-31. Aangevuld met bronnen verschenen in: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 104-116.

J.H.F. Zweers, Laurentiusfeest in Huissen in 1854. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 85-86.

J.H.F. Zweers, In memoriam Hendrikus Schuurman[s] 1855. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 96-97.

J.H.F. Zweers, De installatie van vicaris Verwaaijen (1857). In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 94-95.

J.H.F. Zweers, Het St. Laurentiusgilde in 1862. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 24 (2011), nr. 1, blz. 5-15. Eveneens geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 101-108.

J.H.F. Zweers, Het huwelijk van burgemeester Pilgrim in 1863. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 92-93.

H.W.J. Derksen, Conflict met oppergeneraal. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 6, blz. 7.

W.M. Horstink, Pastoor Essink en "de jonge schutterij". In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 209-212, 215.

Jan Wannet, Uit het St. Laurentiusboek. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 31 (2018), nr. 2 blz. 26.

Betreft de periode 1882-1889.

Hans Hoen, Secretarissen St. Laurentiusgilden Huissen periode 1930-1940. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 31 (2018), nr. 3 blz. 23.

Uit de regeringsperiode van koning Vic. Helmich. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 72, 108, 152.

De dood van een Laurentiuskoning. Victor Helmich (1913-1936) burgemeesterszoon en gildekoning. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 30 (2017), nr. 1, blz. 25-27.

Henk van de Tillaart, Gildenfeesten 1936. Artikel over feest en rouw. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 33 (2020), blz. 22-25.

Jan Wannet, Laurentiusdag 1936. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 30 (2017), nr. 2, blz. 21-22.

Jan Wannet, Verslag St. Laurentiusgilde teruggegeven. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 25 (2012), nr. 3, blz. 9-10.

Betreft het verslag over het St. Laurentiusgilde tijdens de Tweede Wereldoorlog door A.J. Janssen.

Jan Wannet, De Gilden in de tweede wereldoorlog. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 27 (2014) nr. 3, blz. 22-23.

Betreft hetzelfde verslag als in bovenstaand artikel.

A.J. Janssen, “In een gilde is voor nationaalsocialisme geen plaats”. Oorlogsverslag van het Sint Laurentiusgilde 1940-1945. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 33 (2020), nr. 3 blz. 32-34.

Jan Wannet, Het Laurentiusgilde in de oorlogsjaren 1940-1945. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 66-68.

Jan Wannet, Wapens van de gilden. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 6 (1993), nr. 1, blz. 4.

Betreft het wapen van het St. Laurentiusgilde.

De wapenschilden van de Huissense Gilden. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 107.

Huize Laurentius. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 270.

Betreft het wapen van dit bejaardentehuis in Arnhem-Zuid.

350 jaar St. Laurentiusgilde: Monument ter herinnering aan de overleden leden Gilden Huissen. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 24 (2011), nr. 2, blz. 23-32.

Laurentiusvaan ontdekt in Utrecht. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 34 (2021), nr. 1, blz. 7; nr. 2, blz. 24.