XIII.C.8. Zilver

F.J.M. Vermaas, H.A.J. Vermaas, J.A.M. Wannet en J.H.F. Zweers (red.), Huissens gildenzilver vanaf 1554. Huissen, 2002.

J.H.F. Zweers, De koningsketens van de Huissense gilden. In: J.H.F. Zweers, E. Smit en W.J. van Baal, De geschiedenis van de Huissense gilden. Huissen, 1986. blz. 63-82.

Hugo Vermaas, Het verhaal achter zilver (36). In: Huissense Gildenkroniek jrg. 31 (2018), nr. 3 blz. 28-29.

Huissens Gildenzilver vanaf 1554. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 15 (2002) nr. 2 blz. 26-27.

Koos Meeuwsen en Jan Wannet, Gildenzilver. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 8 (1995), nr. 3, blz. 12-13.

Hugo Vermaas, Het verhaal achter het zilver (26). De vorm van het schild. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 26 (2013), nr. 3 blz. 29.

J.H.F. Zweers, Een herdenkingsschild uit 1502? In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 63-64.

J.H.F. Zweers, Een herdenkingsschild uit 1502? (II) In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 140-141.

Robert Melchers, Zilveren gedenkteken uit 1502? Geschenk van hertog aan heldhaftige burgers… In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 26 (2013) nr. 2 blz. 22-23.

E. Smit, Gildezilver anno 1504/1505. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 13.

J.H.F. Zweers, Drie koningsschilden uit 1710. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 32 (2019), nr. 1, blz. 26-27.

Jan Zweers, Veertien schilden verkocht in 1887. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 30 (2017), nr. 2. blz. 30.

Veertien schilden verkocht in 1887. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 117.

Jan Wannet, Gilden privileges. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 14 (2001), nr. 2, blz. 7-9.

Verschenen naar aanleiding van de schenking van een privilegeschild.

Hugo Vermaas, Het verhaal achter het zilver (5). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 19 (2006), nr. 1, blz. 28.

Betreft splitsing van de ketens.

Hugo Vermaas, Het verhaal achter het zilver (11). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 21 (2008), nr. 1, blz. 22-23.

Betreft beroepen van koningen zoals die staan aangegeven op de schilden.

Hugo Vermaas, Het verhaal achter zilver (19). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 24 (2011), nr. 1, blz. 24-27.

Betreft het oudste schild van het St. Laurentiusgilde alsmede het schild waarop een afbeelding van St. Laurentius te zien is.

H.W.J. Derksen, Voorschriften over het koningszilver bij het St. Gangulp­­hus- en bij het St. Georgiusgilde. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 3, blz. 11-12.

J.H.F. Zweers, De koningsketens en de statuten. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 9 (1996), nr. 1, blz. 21-24.

Catalogus van goud- en zilverwerken benevens zilveren, loden en bronzen plaquettes (Rijksmuseum Amsterdam) Amsterdam, 1952².

Blz. 6 no. 14:                Verwijzing naar de keten van het St. Gangulp­husgil­de te Huissen.

Zilversmid bracht zilver naar de lommerd. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), no. 6, blz. 8.

H.W.J. Derksen, Rond het oude Huissense Gildenzilver. In: De Gelderlan­der van 24, 27 en 29 december 1969; 2 en 3 januari 1970.

“Wat zijn we nu ver van deze tijd af!” Brief van A.J. Janssen aan H. Derksen uit 1969. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 33 (2020), nr. 3 blz. 35-37.

H.W.J. Derksen, Schilden na 25 jaar terug bij Huissens gilde. In: De Gelder­lander van 22 december 1969.

Jan Wannet, Koningsschilden. Uit “de Gelderlander” van 24-12-1994. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 8 (1995), nr. 1, blz. 14-15.

Emile Smit, Ingezonden brief. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 8 (1995), nr. 2, blz. 4-5.

Betreft onder andere de uit Engeland teruggekeerde koningsschilden.

Jan Wannet, Verdwenen en teruggegeven Gildezilver. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz.42-43. Met een iets afwijkende titel ook gepubliceerd in: Huissense Gildenkroniek jrg. 33 (2020), nr. 3 blz. 26-28.

H.W.J. Derksen, Teruggekeerd koningsschild Huissen is van St. Gangulphus. In: De Gelderlander van 22 mei 1970.

H.W.J. Derksen, Twee gildeschilden uit Huissen in Fries museum. In: De Gelderlander van 3 februari 1970.

H.W.J. Derksen, "Friese" gildenschilden terug. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 56-57.

Jan Wannet, Mysterie Huissens gildenzilver in Friesland deels ontrafeld. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 34 (2021), nr. 1, blz. 17-18.

Koningsschild uit 1812 terug naar zilverketen van St. Laurentius. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 1, 4-7.

Koning van St. Laurentiusgilde ontving schild uit 1812. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 57-59.

E. Smit, St. Laurentiusgilde in Huissen kreeg 165 jaar oude schild terug. In: Gelderse Schutterskroniek jrg. 3 (1977), no. 3, blz. 20.

J.H.F. Zweers en F.J.M. Pauwelsen, Elk schild heeft zijn verhaal (XXI). In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 88-89.

Betreft het schild van Johannes van Aelten en Maria Bunnen (1749).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (VIII). In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 92-94.

Betreft het koningsschild van Joannes Abrahams en koningin Arnolda van Steen (1839).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (VI). In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 144-145, 148.

Betreft het koningsschild van Frits Bartels (1877).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (XVI). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 19-21.

Betreft Jan van Binsbergen (1806).

J.H.F. Zweers, Elk schild heeft zijn verhaal (XXII). In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 32-34. Ook geplaatst als: Het Koningsschild van Jan van Binsbergen (1806). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 34 (2021), nr. 1, blz. 28-31.

Betreft Jan van Binsbergen (1806).

Hugo Vermaas, Het verhaal achter zilver (17). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 23 (2010), nr. 2, blz. 32-33.

Betreft het schild van Theo Bouwmeister en Mien Bouwmeister-Cornelissen (2005).

J.H.F. Zweers, Drie schilden uit 1710. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 9-10.

Betreft het schild van Jan van Bracht en van twee schilden die er niet aan de Huissense koningsketens thuis horen.

Jan Zweers en Jan Wannet, Koningsschild uit 1716 geveild. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 25 (2012), nr. 1, blz. 16-17.

Betreft het koningsschild van Reinier van Brink en Johanna Brugman (1716).

Jan Zweers en Jan Wannet, Koningsschild uit 1716 geveild. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 71-73.

Betreft het koningsschild van Reinier van Brink en Johanna Brinkman (1716).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft een verhaal (1). In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 121-122.

Betreft het koningsschild van Hermannus Daams (1731).

Hans Hoen, Uit het leven van een gildebroeder. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 22 (2009) nr. 1, blz. 8-12.

Betreft gildebroeder Hent Derksen (1881-1964). Hij was koning in 1953.

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 114-117.

Betreft het koningsschild van Gerhardus Derksen en Johanna Stevens (1807).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (XIV) In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 77, 86-89.

Betreft het koningsschild van J.H. van Geelen en Catharina van Meulen (1907).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (X). In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 44-46.

Betreft het schild van koning Theodorus Giesen en koningin Grada Remie (1913).

Hans Hoen, Gezicht bij een koningsplaat. De koningsplaat van Theodorus Giesen. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 28 (2015), nr. 1, blz. 21-22.

Jan Wannet, Koningsschilden. Koning Gerrit Gossen, 1654. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 8 (1995), nr. 2, blz. 12.

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (XII) In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 10-13.

Betreft het koningsschild van Hendrik de Greef en Willemina Meijer (1819).

Hugo Vermaas, Het verhaal achter zilver (7). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 19 (2006), nr. 3, blz. 26-28.

Betreft de koningsschilden van Wim van der Jagt en Ignace Hoen.

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (VII). In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz 12-13.

Betreft het schild van koning Everhardus Jansen en koningin Sophia Boekhorst (1853).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (XIX) Antoon Janssen (1934, 1939). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 88-91.

J.H.F. Zweers, Elk schild heeft zijn verhaal (XX). In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 60-61, 75 (reactie)

Betreft het koningsschild van M.J. Hendriks (1919).

Hugo Vermaas, Het verhaal achter het zilver (22) Koningsschilden over “Vrede”. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 25 (2012), nr. 1, blz. 20.

Betreft de koningsschilden van M.J. Hendriks (1919 en 1939) en van A.J. Lippmann (1921).

Hugo Vermaas, Het verhaal achter zilver (32). In: Huissense Gildenkroniek jrg. 30 (2017), nr. 3, blz. 11-12.

Betreft het koningsschild van Henri Hermeling.

Hugo Vermaas, Het verhaal achter zilver. Het koningsschild van Matthijs Hermeling. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 33 (2020), blz. 29-30.

Jette Janssen, Hoe word je koning ? In: Mijn Gelderland jrg. 1 (2013) nr. 1, blz. 14-16.

Blz. 16:                Vermelding van het schild van Hermanus Huberts (1778).

J.H.F. Zweers, Koningsschild uit 1782 herinnert aan tabaksteelt. (De familie Huberts en de Huissense gilden 1777-1808). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 172-173.

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (V). In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 88-90.

Betreft het koningsschild van J.T. Huberts en C. Huberts van Berck (1808).

Hugo Vermaas, Het verhaal achter zilver (7). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 19 (2006), nr. 3, blz. 26-28.

Betreft de koningsschilden van Wim van der Jagt en Ignace Hoen.

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (VII). In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 12-13.

Betreft het schild van koning Everhardus Jansen en koningin Sophia Boekhorst (1853).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (II). In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 28-30.

Betreft het schild van koning P. Van Os en koningin M.C. Jansen (1860).

Hugo Vermaas, Het verhaal achter Zilver (35). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 31 (2018), nr. 2 blz. 31.

Betreft het koningsschild van Albert Janssen.

Hugo Vermaas, Het verhaal achter Zilver (20). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 24 (2011), nr. 2, blz. 33-35.

Betreft het koningsschild van Henk Lippmann en koningin Ria Lippmann-Methorst (2006-2008).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (II). In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 28-30.

Betreft het koningsschild van P. van Os en M.C. Jansen (1860).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (XI). In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 128-129.

Betreft het koningsschild van A.G. Peters en koningin C.M. Wijnands (1905).

J.H.F. Zweers en H.W.J. Derksen, Ook in Arnhems museum een Laurentius-koningsschild (1809). In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 93-96.

Betreft het schild van koning J. Peeters en koningin F. de Greef (1809).

Jan Wannet, Koningsschild weer terug in Huissen. Schild van J. Peeters uit 1809. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 118-119. Ook in: Huissense Gilden Kroniek jrg. 32 (2019), nr. 3, blz. 6-7.

Mark Slinkman en Jan Wannet, De Gilden en genealogie. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 23 (2010), nr. 1, blz. 46-48.

Betreft het koningsschild van J. Peters en A. Salemink (1858).

Koningsschild uit 1812 terug naar zilverketen van St. Laurentius. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 1, 4-7.

Betreft het schild van Albert Roes (1812).

Koning van St. Laurentiusgilde ontving schild uit 1812. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 57-59.

Betreft het schild van Albert Roes (1812).

E. Smit, St. Laurentiusgilde in Huissen kreeg 165 jaar oude schild terug. In: Gelderse Schutterskroniek jrg. 3 (1977), no. 3, blz. 20.

Betreft het schild van Albert Roes (1812).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (XVII). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 48-50.

Betreft het schild van Peter Rozendaal (1891).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (XIII). In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 94-95.

Betreft koning Hendrik Schuurman (1816) waarvan overigens geen schild bekend is.

Hugo Vermaas, Het verhaal achter zilver (14). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 22 (2009), nr. 1, blz. 33-34. Zie ook blz. 28-30.

Betreft het koningsschild van Hendrikus Sluiter en Anna Maria Derksen (1911, 1919)

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (IV). In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 95-96.

Betreft het koningsschild van Jacobus Schouten en Maria Catharina Schuurmans (1824).

J.H.F. Zweers, Het koningsschild van Claes Smalevelt (1554). In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 30-32.

Jan Zweers, Schild uit 1781 teruggekeerd naar Huissen. Historische Kring bemiddelde in teruggave. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 30 (2017), nr. 2, blz. 27-29. Ook verschenen in: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 114-117.

Betreft het koningsschild van Gerardus Wolters en Johanna Rutjes (1781).

Hugo Vermaas, Zilveren schild uit 1781. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 30 (2017), nr. 3, blz. 13-14.

Koningsschild herinnert aan jubileum. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 15.

Betreft het schild van koning Cornelus Wouters (1834) met een verwijzing naar het gouden priesterjubileum van pastoor Hubert Huberts.

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (III). In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 54-55.

Betreft het koningsschild van Cornelus Wouters en Agnes van Kleef (1834).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (IX). In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 178-179.

Betreft het schild van Hk. Weitjens en echtgenote H.L. Verbrug (1844).

Jan Wannet, Koningsschilden. Uit “de Gelderlander” van 24-12-1994. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 8 (1995), nr. 1, blz. 14-15.

Het verhaal achter zilver (7). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 19 (2006), blz. 26-27.

“Zilver” Catalogus van zilvermerken. Gemeentemuseum Arnhem. Arnhem, 1958.

Nr. 148. Schild van koning van het St. Laurentiusgilde J. Peeters (1809).

Hugo Vermaas, Verhaal achter het zilver. Nieuw koningszilver. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 28 (2015), blz. 21.

Betreft de koningsschilden van Ivan Matthijssen (2012) en Albert Janssen (2011).

H.W.J. Derksen, "Het zwarte vaantje ... gegeven". In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), no. 7/8, blz. 5.

Jean-Pierre van Rijen, De bewogen geschiedenis van de brochie van het St. Gangulphusgilde. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 23 (2010), nr. 1 blz.21-29.

H.W.J. Derksen, Pronkstuk van Huissense gildezilverschat "tweemaal" verdwenen. In: De Gelderlander van 13 januari 1954.

H.W.J. Derksen, In 1903 verkwanseld gildedraagteken bij toeval teruggevon­den. In: De Gelderlander van 21 november 1974.

H.W.J. Derksen, Verkwanseld pronkstuk van St. Gangulphusgilde op exposi­tie. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 26-28.

Jan Wannet, De Gangulphusbrochie. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 10 (1997), nr. 3, blz. 47-49.

R.J.H. Melchers, Het beeld in de originele gildenbrochie: St.-Gangulphus of Van Pallandt ? In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 164-167. Ook opgenomen in: Huissense Gilden Kroniek jrg. 16 (2003), nr. 1 blz. 4-6. (Reactie in: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz.76-77).

Jan Wannet, De Sint Gangulphus Brochie. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 14 (2001), nr 1, blz. 28-31.

Betreft de in 1954 ontvangen brochie.

J.H.F. Zweers, "Tot een ander cieraed ... te gebruijcken". In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 85-88.

H.W.J. Derksen, Huissense Gilde-adjudantsplaten afkomstig van processiebroederschap? In: De Gelderlander van 7 oktober 1954.

De St. Laurentiusbeker In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 15 (2002), nr. 2 blz. 12-13.

P.G.M. Driessen, Ook elke beker heeft een verhaal. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 80-82.

Betreft een beker van St. Laurentius uit 1780.

Huissense Zwaan op Koningsschild Helmond. Koningsschild Ron Peters, een geboren Huissenaar. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 28 (2015), nr. 3 blz. 29.