Herdenking van het Beleg en Ontzet, 1502

E. Smit en J.H.F. Zweers, Beleg en ontzet. In: J.H.F. Zweers, E. Smit en W.J. van Baal, De geschiedenis van de Huissense gilden. Huissen, 1986. blz. 93-99.­­­­

J.H.F. Zweers, De oudst bekende vermelding van het Beleg en Ontzet van 1502. In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 48-50.

Jan Wannet, Het “Toe Gedenken”, een relaas over de slag om Huissen. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 29 (2016), blz. 24-25.

H.W.J. Derksen, 1502: een gedenkteken ? In: Huissense Gildenkroniek jrg. 2 (1956), nr. 9/10, blz. 7-9.

H.W.J. Derksen, Vogelschieten en Spiegelgevechten - hoe deden onze voorouders het ? -. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), no 3, blz. 3-7.

Het Gildenarchief: Het Beleg en Ontzet. Hoe vierden onze voorouders het ? In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 18 (2005), nr. 3 blz. 22-23.

Verslag van de viering in 1922.

R.H. Graadt Jonckers, Het schuttersfeest te Huissen. in: Geldersche Volksal­manak 1836, blz. 18-21. Een facsimile van dit artikel In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 158-159.

H.W.J. Derksen, "Schuttersfeest" te Huissen zoals het in 1836 beschreven werd. In: De Gelderlander van 23 juni 1955.

Jan Wannet, Gelderse Volksalmanak 1836. “Worden hare feesten sedert met veel gejuig gevierd”. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 26 (2013), nr. 1. blz. 17-18.

Jan Zweers, De viering van Beleg en Ontzet in 1897. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 90-92.

J.H.F. Zweers, De viering van Beleg en Ontzet in 1897. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 23 (2010), nr. 2, blz. 20-21.

Koerier (1928). In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 87.

Foto.

D.J. van der Ven, Viert allen blij van geest met de Huissensche schutters het gildefeest. In: Het Jongensjaarboek jrg. 6 (1929), blz. 126-137.

Koos Meeuwsen, Terug in de tijd. Spiegelgevecht in de jaren dertig. In: Huissense Gilde Kroniek jrg. 5 (1992), nr. 2, blz. 20-21.

Hans Hoen, Beleg en ontzet in de jaren 1933-1935. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 25 (2012), nr. 1, blz. 18-19.

Emile Smit, Vrij Volk. Het grote openluchtspel in 1936. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2011), blz. 145-152.

Jan Wannet, Gildenfeesten in september ? In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 24 (2011), nr. 2, blz. 36-37.

Betreft een dagboekfragment uit september 1945 over dan gehouden gildenfeest.

K. ter Laan, Folklore en volkswijsheden in Nederland en Vlaanderen. Z.p., 1949.

Hierin vermeldingen betreffende Huissen.

Jan Wannet, Bibliografie Gilden (4). Verhalen en artikelen over de gilden en het Beleg en Ontzet. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 28 (2015), blz. 21.

Korte bespreking en citaat uit bovenstaand boek van K. ter Laan over Beleg en Ontzet.

G. Bleumer (e.a.), Groot Historisch Bevrijdingsfeest te Huissen (Program­ma). Huissen, 1952.

Hans Hoen, Schuttersfeest in de kelder. Piet Demon over het schuttersfeest in de jaren ’50. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 26 (2013), nr. 1. blz. 11-12.

H.W.J. Derksen, Huissen gaat beleg en ontzet van 1502 feestelijk herden­ken. In: De Gelderlander van 5 december 1951.

H.W.J. Derksen, Wildeman en Bielemans. Het visvangen en -schieten. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no 11/12, blz. 2-4, 15.

H.W.J. Derksen, en J.H.F. Zweers, Wildeman: Historisch of folkloristisch figuur ? In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 255-257, 263.

J.H.F. Zweers, Klein Evertje of Wildeman ? In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 18 (2005), nr. 2 blz. 24-31. Aangevuld met bronnen verschenen in: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 104-116.

Koos Meeuwsen, Terug in de tijd. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 6 (1993), nr. 1, blz. 5.

Betreft vooroorlogse beschrijving en foto van de wildeman.

Folkloristische omzwervingen. deel II en III: Huissens beleg op maandag 7 juli 1924. Huissens Gildenfeest. In: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 12 en 17 juli 1924.

Jan Wannet, Uit het archief. Vissen tijdens het schuttersfeest. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 8 (1995), nr. 2, blz. 19.

Betreft foto uit ± 1926.

Visprivilege. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 116.

Foto van het vissen door leden van het St. Gangulphusgilde in 1939.

R.J.H. Melchers, De vlag van Kleef-Mark wappert in Huissen één dag per jaar. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 37, 46-47.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 48.

Betreft de vlag in bovenstaand artikel.

Schild met Gelderse angsthazen: een 16de eeuwse wens komt uit. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 84-85.

R.J.H. Melchers, Gezicht op Huissen in 1660. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 117, 140-142.