XIII-D5 Kerkwijding en kermis

H.W.J. Derksen, Kerkwijding. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), no. 6, blz. 2-3.

Kerkwijding. In Huissense Gildenkroniek jrg. 27 (2014), nr. 3 blz. 12

Betreft twee krantenartikelen uit 1905 en 1934.

H.W.J. Derksen, Op Kerkwijdingszondag te Huissen was het oudtijds de "Völlekesmêrt". In: De Gelderlander van 28 augustus 1954. (Opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 173-174).

H.W.J. Derksen, Dit jaar weer "vleiskeuren". In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/19­80), blz. 54-55.

Th.H. Janssen, Eerst Vleiskeuren en dan Kermis. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 219-221, 275-277.

Th.H. Janssen, Eerst Vleiskeuren en dan Kermis. In: "De Kom" blad van de bewonersvereni­ging jrg. 6 (1993), nr. 3 blz. 11-13.

Th.H. Janssen, Eerst Vleiskeuren en dan Kermis. Huissen, 1996.

J.H.F. Zweers, "Vleiskeure" 1989. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 141-144.

Vleiskeuren 1997. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 123, 148.

J.H.F. Zweers, Kermis en Vleiskeuren. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 123-125.

H.W.J. Derksen en J.H.F. Zweers, Kermis in vroeger tijden. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 263-270.

J.H.F. Zweers, De katholieke geestelijkheid en (volks)feesten (1837-1841). In: Med H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 65-73.

Kermis (1868). In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 164.

Snipper

Wel of geen Huissense kermis? (1900-1915). “Waar vrede en eendracht heerscht, daar is ook genoegen”. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 105-107.

J.H.F. Zweers, Perikelen rond de kermis 1901. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 180-181.

J.H.F. Zweers, Kermis in oorlogstijd. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 28.

H.W.J. Derksen, Huissense Kermis: drie dagen jolijt. In: De Gelderlander van 21 september 1963.

Kermis-schlager (1968). In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 188; jrg. 28 (2003), blz. 9. (reactie).

H.W.J. Derksen, De gilden en de kermis. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), no. 7/8, blz. 1,8; no. 9/12, blz. 8. (Gedeeltelijk opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 169-172). (Opnieuw gedeeltelijk geplaatst in: Huissense Gilden Kroniek jrg. 10 (1997), no. 2. blz. 25-26.)

Na-kermis 1933. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 113-114.

Foto.

Tijden veranderen … of niet? (1948) In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 125.

Snipper betreffende het drankgebruik o.a. tijdens de kermis.

Hans Hoen en Jan Zweers, Nakermis 1956. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 143-144.