Palmpasen en Pasen

H.W.J. Derksen, Gebruiken rond Palmzondag en Pasen in de Betuwe. In: De Nieuwe Tijd, 1948.

J. Wannet, Traditionele gebruiken rondom Pasen. In: Huissense Gilde Kroniek jrg. 4 (1990), nr. 1, blz. 16-18.

Häöje op 'n stökske. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 1-2.

Th.H. Janssen, "Ratelen" (lees: klepperen) in de goede week te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), no 4, blz. 26.

E. Smit, Het Paasvuurincident in 1791. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 20-22.

J.H.F. Zweers, Paasvuur. In: Huissense Gilde Kroniek jrg. 2 (1989), nr. 1 blz. 3-5.

Hans Hoen en Jan Wannet, Uit het Archief. Een mooie greep uit ons archief. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 27 (2014) nr 1, blz. 22-23.

Betreft krantenberichten over het Paasvuur uit 1914 en 1927.

Paasvuren. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 97. Uit: De Gelderlan­der van 24 april 1924.

D.J. van der Ven, De heemliefde van het Nederlandsche volk. Naarden, 1943².

Blz. 188:                       1816, Kleefs Huissen werd Nederlands

Blz. 240:                       Paasvuur te Huissen

Blz. 254:                       24 maart 1940, Bezoek aan Huissen tijdens heemkunde-week.

Jan Wannet, Paasvuur Anno 1940. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 25 (2012), nr. 1, blz. 12-13.

C. van de Graft, Nederlandse volksgebruiken bij hoogtijdagen. Utrecht, 1978.

Blz. 83:                         Judasverbranden te Huissen.

H.J.M. Hermans, Folklore als ingang tot algemeen menselijke ervaringen. Lisse, 1980.

Blz. 19                          In Huissen werd ook Paasvuur gehouden.

L.A. Snijders, Een vreemd vuur. In: Ter Herkenning, december 1984.

(faksimile in: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 174-17).

E. Smit, Paasvuur en Judasverbranden -Bijdrage tot een discussie-. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 174-181.

L.A. Snijder en E. Smit, Paasvuur en Judasverbranding. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 248-250.

E. Smit, Opnieuw: de Judasverbranding. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 53-55.

P. Brenninkmeijer, Bezwaren tegen het Judasverbranden. In: Rond het Carillon (april 1990), blz. 13-14.

E. Smit, Wellicht ten overvloede ... In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 63-66.

P. Brenninkmeijer, Paasvuur. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 104-105.