XIII-D3 Palmpasen en Pasen

H.W.J. Derksen, Gebruiken rond Palmzondag en Pasen in de Betuwe. In: De Nieuwe Tijd, 1948.

J. Wannet, Traditionele gebruiken rondom Pasen. In: Huissense Gilde Kroniek jrg. 4 (1990), nr. 1, blz. 16-18.

Häöje op 'n stökske. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 1-2.

Th.H. Janssen, "Ratelen" (lees: klepperen) in de goede week te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), no. 4, blz. 26.

J. Gazenbeek, Middeleeuwsch toneel in Geldersche steden. In: Algemeen Handelsblad van 17 april 1938.

Hierin wordt aandacht besteed aan de Passiespelen in Huissen.

H.W.J. Derksen, Huissen genoot faam als centrum van lekespelen. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 41-42, 44-54, 59, 114 (reactie), 120.

Henri van Hoof, Duivels met dubbele tongen – De Nederlandsche Tragedie van 1921-1941. Amsterdam, 1944.

Blz. 200:       Passiespel in Huissen heeft anti-nationaal socialistische trekken.

Passiespel. In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 37.

Passiespel Huissen 1960. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 1, 12-14, 36.

J. Eeuwes, P.G.M. Driessen, Passiespel in 1960. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 37, 45-52.

Lenie Stevens, “Het is volbracht”. Passiespel, in 1960 gespeeld door leerlingen van LTS en Huishoudschool te Huissen. Huissen, 2017.

Jan Wannet, Problemen rond Paasvuur. Nu een pandemie en droogte, eerder ophef. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 34 (2021), nr. 1, blz. 15-16.

J.A.M. Wannet, Het Paasvuur in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 54-56.

E. Smit, Het Paasvuurincident in 1791. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 20-22.

J.H.F. Zweers, Paasvuur. In: Huissense Gilde Kroniek jrg. 2 (1989), nr. 1 blz. 3-5.

Hans Hoen en Jan Wannet, Uit het Archief. Een mooie greep uit ons archief. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 27 (2014) nr. 1, blz. 22-23.

Betreft krantenberichten over het Paasvuur uit 1914 en 1927.

Paasvuren. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 97. Uit: De Gelderlan­der van 24 april 1924.

D.J. van der Ven, De heemliefde van het Nederlandsche volk. Naarden, 1943².

Blz. 188:                       1816, Kleefs Huissen werd Nederlands

Blz. 240:                       Paasvuur te Huissen

Blz. 254:                       24 maart 1940, Bezoek aan Huissen tijdens heemkunde-week.

Jan Wannet, Paasvuur Anno 1940. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 25 (2012), nr. 1, blz. 12-13.

C. van de Graft, Nederlandse volksgebruiken bij hoogtijdagen. Utrecht, 1978.

Blz. 83:                         Judasverbranden te Huissen.

H.J.M. Hermans, Folklore als ingang tot algemeen menselijke ervaringen. Lisse, 1980.

Blz. 19                          In Huissen werd ook Paasvuur gehouden.

L.A. Snijders, Een vreemd vuur. In: Ter Herkenning, december 1984.

(facsimile in: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 174-17).

E. Smit, Paasvuur en Judasverbranden -Bijdrage tot een discussie-. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 174-181.

L.A. Snijder en E. Smit, Paasvuur en Judasverbranding. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 248-250.

E. Smit, Opnieuw: de Judasverbranding. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 53-55.

P. Brenninkmeijer, Bezwaren tegen het Judasverbranden. In: Rond het Carillon (april 1990), blz. 13-14.

E. Smit, Wellicht ten overvloede ... In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 63-66.

P. Brenninkmeijer, Paasvuur. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 104-105.