XIII-D4 St. Jan

Huissens St. Jansnotentak. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 78-79.

R.J.H. Melchers, De St.-Janstak. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 78-79.

H.W.J. Derksen, Sint Jan - Sint Jansdag en de Huissense gilden. In: Huis­sense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 3, blz. 6-10.

H.W.J. Derksen, Historisch spiegelgevecht in de vlammen van het St. Jansvuur. In: De Gelderlander van 24 juni 1954.

H.W.J. Derksen, Sint-Jan-in-de-zomer (24 juni), een der oudste volksheili­gen in ons land. In: De Gelderlander van 23 juni 1954.