VII.B. Nederlands Hervormd 

Joh. H.K. Jonckers, Uit eene geschiedenis der Over Betuwe. De middeleeuwsche Christelijke kerk in de Overbetuwe. In: Geldersche Volksalmanak 1875. blz 139-167.
Blz 161-162:  1568, Troepen van Bredero te Huissen, die daar protestantisme brachten.

D.E. Simons, Synodalbuch. Die Akten der Synoden und Quartier konsisto­rien in Jülich, Cleve und Berg 1570-1610. Neuwied, 1909.
Blz. 14:                   1548/1549 al godsdienstige vernieuwing in Huissen
Blz. 285 noot 1:      Na 1613 Wilhelmus Harquin in Huissen
Blz. 619:                 Gemeente van Huissen uitgenodigd op classisvergadering.

H.L. Driessen, De geschiedenis van de Nederlands Hervormde gemeente van Huissen. In: B.M. Gelre XLIX (1949), blz. 259-266.

Protestantse gemeente bidt in stadhuis. In: Huissen 700 jaar Stad. Magazine. Huissen, 2014, blz. 17.
Over de oudste geschiedenis van de Nederlands Hervormde gemeente.

Nieuwe kerk ingewijd. In: Huissen 700 jaar Stad. Magazine. Huissen, 2014, blz. 17.
Over de inwijding van de eerste Nederlands Hervormde kerk in 1659-1660.

H. Kessel, Reformation und Gegenreformation im Herzogtum Cleve (1517 bis 1609). In: Düsseldorfer Jahrbuch 30. Bd (1918/19), blz. 1-160.
Blz. 20. 66, 97, 103 en 143: Huissen.

L. Keller, Die Gegenreformation in Westfalen und am Niederrhein. Dritter Teil (Publikationen aus den K. Preußischen Staatsarchiven Zweiundsechszigster Band) Leipzig, 1895.
Blz. 155:                 1609: Predikant van Emmerich aan predikant van Wezel. Laat weten dat omdat het in Huissen en Zevenaar so seltsam abgelaufen hij afziet van acties. Voorlopig zal men diensten verzorgen in particuliere woningen
Blz. 157-158:          Instructie d.d. 20/30 september 1609 waarbij de magistraat van o.a. Huissen opgeroepen wordt om katholieken en protestanten vreedzaam te laten samenwonen
Blz. 191-194:          Tumult in Huissen en een bezwaarschrift van de gereformeerden te Huissen d.d. 3/13 augustus 1611
Blz. 205-209:          In een rapport over het verloop van de religieuze ontwikkeling vanaf 1609 tot 1612 wordt vermeldt dat in Huissen de woning van de predikant bestormd is.

W. Teschenmacher, Annales Ecclesiatis. Düsseldorf, 1962.
Blz. 253:                 Verstoring van de protestantse godsdienstoefening te Huissen en over de molestering van een Huissense protes­tantse burger te Zevenaar
Blz. 349:                 1609, Uitvaardiging van de reversalen door Kurbranden­burg en Pfalz-Neuburg o.a. aan de stad Huissen.
Blz. 351:                 Over een speciale “Commission und Instruction” o.a. aan Huissen
Blz. 333:                 Heinrich von Huissen
Blz. 339:                 Hermann von Huissen
Blz. 332, 334-335:  Wilhelm von Huissen.

E. Smit, Het ontstaan van de Nederlands Hervormde Gemeente van Huissen 1603-1613. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 125-133.

J.H.F. Zweers, Enige aspecten uit de geschiedenis van de N.H. gemeente. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 92-96.

Sedert meer dan twee eeuwen. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 92.
Snipper over de stichting van de N.H. Gemeente.

Gerdine Dijkstra-Pauwel e.a. (red.), Sjaloom! Jubileumeditie 1611-2011. 400 jaar. Huissen, 2011.

E. Neuss, Zur sprachlichen Bestimmung niederrheinischer Synodalprotokol­le des 16. und 17. Jahrhundert. In: Monatsheft für Evangelische Kirchenge­schichte des Rheinlandes. jrg. 22 (1973), blz. 1-37.
Blz. 33:                         1610, e.v. Oudste Classical-protokolle van de Gemeinde Huissen.

Wolfgang Petri, Sitzungsberichte der Convente der reformierter Klever Classis von 1611 bis 1670. Düsseldorf, 1971.
Hierin veel vermeldingen over Huissen.

D.A. Rozenkranz, Generalsynodalbuch - Die Akten der Generalsynoden von Jülich, Kleve, Berg und Mark 1610-1793. Deel 1: Die Akten der Gene­ralsynoden von 1611-1755 Abt 1. 1610-1698. Düsseldorf, 1966.
Blz. 30:                         Over predikant Wilhelm Hachinus te Huissen
Blz. 43:                         Voetnoot over predikant Wilhelm Hachinus
Blz. 47-48:                    Over Wilhelm Hachinus.

J. ter Steege, Engelbertus Curtenius dominee te Huissen (1657-1674). In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 58-59.

Begrafenis 1660. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 14.

W. Petri, Nachtrag zu den "Sitzungsberichte der Convente der reformierter Klever Classis von 1611-1670". In: Monatshefte für Evangelische Kirchenge­schichte des Rheinlande., jrg. 20-21 (1971-1972), blz. 373-389.
Blz. 380:                       1663, Huissen
Blz. 384:                       1666, Huissen.

W. Petri, Die reformierten klevischen Synoden im 17. Jahrhundert. (3 dln) Köln, 19   -1981.
Hierin vele vermeldingen omtrent Huissen.

H.P. de Wilde, Orde voor de Nederduytse gereformeerde schooll alhier binnen Huyssen (20 febr. 1682). In: B.M. Gelre XX (1917) blz. 255-258.

J.H.F. Zweers, De Gereformeerde Kleefse synode en Huissen tegen het einde van de 17e eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 62-67.

Hermann Kleinholz, Protokolle des Presbyteriums der reformierten Ge­meinde Bislich 1709-1807. Köln, 1979.
Blz. 105:                       1727, Gemeente te Bislich krijgt 100 thaler geschonken, voornamelijk afkomstig uit Huissen
Blz. 178:                       1737, Gemeente te Bislich ontvang 100 Reichsthaler vanuit de gemeente te Huissen.

P.G.M. Driessen, Dominee Bussingh in Huissen (1761-1770). In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 82-83, 149-150.

J. Imig, Reformierte Haus- und Patronatsgemeinden innherhalb der Classis Cleve. In: Kalender für das klever Land auf das Jahr 1978. Kleve, 1977 blz. 64-67.
Blz. 64:                         Rechten der Hervormden.

J.H. Hofman, "Sprokkels" In: A.A.U. I (1875) blz. 334-336.
Blz. 324:                        1806, Dirk Bodde beroepen tot predikant te Huissen.

A. van de Wetering. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 130.
Snipper over dominee A. van de Wetering (1822-1824).

Jan Zweers, De bouw van de tweede hervormde kerk te Huissen in 1870. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 63-69.

Hervormde noodkerk (1950). (snipper). In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 94.

J. van Dongen, Een Nederduits Hervormde Kerk te Huissen (architect G. Feenstra). In: Katholiek Bouwblad jrg. 18 (1951), blz. 321 en 364.

H.W.J. Derksen, Protestanten en de Huissense Umdracht. In: De Gelder­lan­der van 10, 11 en 12 juni 1971.