VII. Godsdiensten

VII.A. Katholiek

VII.A.1. Algemeen

Jan Zweers, De rooms-katholieke kerk van Huissen. Die römisch-katholische Kirche von Huissen. In: Emile Smit en Leen den Besten [red], Grenspassages. Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensdeling van 1816-1817. Grensgänge. Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der Grenzregulierung von 1816-1817. Tiel, 2017, blz. 86-87.

A.A. van Wijk, Kort geschiedkundig overzicht van Katholiek Huissen. In: Huissen (Gld), 600 jaren stad. Huissen, 1948, blz. 31-37.
Het deel betreffende de stadsparochie herdrukt in Parochiegids Huissen-Stad 1968, 1972/73, 1975-1976, 1976-1977.

J.A.F. Kronenburg, Het leven van den H. Gangulf, Kerkpatroon te Huissen, In: Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen (4 dln) Amsterdam 1900-1904, Dl II blz. 183.

H.W.J. Derksen, Waar stierf Werenfried: Huissen of Westervoort ? In: De Gelderlander van 24 september 1971.

J.S. van Veen, Roomsch Katholieke Geestelijken in Nederland. In: A.A.U. LVII (1933), blz. 1-61.
Blz. 4:            1574, Derck Bade pastoor van Huissen. (1561, 1570 pastoor te Bemmel en 1566 deken van de Betuwe)
Blz. 21:          1346, Bernt Slabbart pastoor te Huissen. 1531, Willem van Halderen pastoor te Huissen.
                      1613, Jacob (van) Everdin­gen pastoor te Huissen.

J.S. van Veen, Roomsch-Katholieke Geestelijken in Gelderland. Vervolg In: A.A.U. XXXlV (1919), blz. 105-156.
Blz. 116:                     1449 Johan Schudmou
Blz. 149:                     1557 Pastoor van Huissen wordt gevraagd om informatie inzake Valburg.

Emile Smit, Jeder nach seiner Façon? –Brandeburgisch-preußische Religionspolitik nach 1609. In: Glaubenssachen Über Religion und Religiösität in der Geschichte des Niederrheins. Beiträge zur Geschichte der Stadt Emmerich 49 (2019), blz. 75-94.
blz. 80           afb. van de Genadestoel van Jan van Bijlert.

H.F. van Heussen, Kerkelijke historie en outheden der Zeven Provinciën, bevattende Batavia Sacra of leven der eerste geloofsverkondigers en van de bisschoppen van ‘t Utrechtse Bisdom; outheden van het rechte Zuid-Hollan­den van Schieland, van Rhijnland ... Harder­wijk, Doesburg enz. Overgeset met aantekeningen van H. van Rhijn. (3 dln) Leyden, 1726.
Deel 1 blz. 439-441:     Beschrijving van de Parochie- en conventskerk en geeste­lijken in de 17e en 18e eeuw.

R.J.H. Melchers, Huissense zouaven. In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 56-57.

A.J. Neijenhuis, Een Huissense zouaaf. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 177, 180.
Betreft Gerard van der Sand.

De viering van het jubileum van Paus Pius IX in 1877. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 111-113. Uit: De Gelderlander van 10 juni 1877.

C.M.J. Dony, Rond en in den ouden Maria-toren van Huissen stad. In: De Nieuwe Koerier van 27 september 1940. Opnieuw opgenomen in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 32-37. Met noten van H.W.J. Derksen.

E.J.Th.A.M.A. Smit en J.H.F. Zweers, Huissense kerken en kapellen vanaf de middeleeuwen tot heden.(Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen X) Huissen, 1997.

Heilige huisjes in een tegendraadse gemeenschap. In: Tiemen Koopman,
Langs heilige huisjes. Op Kerkepad. Hilversum, 1998. blz. 45-57.