VII.A.7. Dominicanen

S.P. Wolfs (O.P.), Een Dominicaan (van Calcar) als pastoor te Huissen. In: Neerlandica Dominicana jrg 3 (1948/1949), blz. 116-117. Opnieuw gepubliceerd in: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz 124-125.

W. Bronkhorst (O.P.), Een Dominicaanse “termijn” in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 126-133

R.A.M. Vermaas, “Uit hunnen woestijn te verlossen”. De voorgeschiedenis van het Huissense Dominicanenklooster. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 169-184.

G.A. Meijer, Gedenkboek van de Dominicanen in Nederland 1803-1910. Nijmegen, z.j. [1912].
Hierin veel vermeldingen over de Domincanen in Huissen.

Marit Monteiro, Gods predikers. Dominicanen in Nederland 1795-2000. Hilversum 2008.
Hierin veel vermeldingen over de Dominicanen in Huissen.

W. Bronkhorst, Prioren van het Dominicanenconvent te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 126-129.

Wim Bronkhorst, Vergeet niet wie u voorgingen. In: Op de Stadsdam. Een uitgave van de Stichting Vrienden van de Dominicaanse Gemeenschap Huissen jrg 15 (2001), nr 1, blz 5-8. Ook gepubliceerd in: Med. H.K.H. jrg 26 (2001), blz 64-65.
Betreft de grafkelder van het Dominicanenklooster.

Gedenkboekje bij het vijftigjarig bestaan van het Dominicaner klooster te Huissen 1858-1908. Huissen, 1908.

Het Feestprogramma van het jaar 1908 (met faksimile). In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 84, 86-87, 90.

B.H. Molkenboer o.p., Het gouden feest te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 82, 85, 88-89, 91, 93.
M.u.v. blz. 82 is het een faksimile van een verslag uit "De Katholieke Illustratie" uit 1908.

Foto van de Ruiterij. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976-1977), blz. 108. Reactie: jrg. 8 (1983), blz. 93.
Betreft een foto uit 1908.

Th. Terwindt, Huissen en de Dominicanen. In: Huissen (Gld) 600 jaren stad). Huissen, 1948. blz. 39.

B. Jansen (e.a.), Eeuwfeest Dominicanenklooster Huissen. Huissen, 1958.

J. Wolters, Het Dominicanenklooster te Huissen 1858-1958. In: B. Jansen (e.a.), Eeuwfeest Dominicanen-klooster Huissen. Huissen, 1958 blz. 3-14.

H.W.J. Derksen, 100 jaar Dominicanen in Huissen. In: De Gelderlander van 6, 10, 16 en 23 september, 1 en 3 oktober 1958. Opnieuw opgenomen in: B. Jansen (e.a.), Eeuwfeest Dominicanenklooster Huissen. Huissen, 1958, blz. 15-23.

G.A. Meijer, Dominicaansche Studiën. Tiel, 1920.
Blz. 411:                       Huissen i.v.m. klooster der Dominicanen.

I. Biezeno, Honderd jaar Noviciaat. In: B. Jansen (e.a.), Eeuwfeest Dominicanenklooster Huissen. Huissen, 1958, blz. 61-67.

J. Lemmens (e.a.), 75 jaar Stijl. R.K.-H.B.S. Katholiek Gelders Lyceum. Arnhem, 1996.
Blz. 16:       Financiële situatie van de school is zo slecht, dat deze ter overname wordt aangeboden aan de Dominicanen te Huissen.

H. Brink, De ontwikkeling van de Nederlandse provincie vanuit en met het klooster te Huissen. In: B. Jansen (e.a.), Eeuwfeest Dominicanenklooster Huissen. Huissen, 1958. blz. 31-37.

Ernst Marijnisse, 1858-1983 125 Dominicanen in Huissen. In: Contactblad "Dominicus Penning" nr. 47 (december 1983), blz. 12-15.

125 jaar Dominicanen in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 83.

"Majje" van Aalten vervoerde de paters. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 199.

C. Brakkée, In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal. In: Tijdschrift voor het Gezin jrg. 100 (1982), nr 6 blz. 75-77.
1858, stichting Dominicanenklooster te Huissen.

J.H.F. Zweers, “Koninklijk” bezoek in 1859. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 185-186.
Betreft bezoek van Henri van Artois Bourbon (Henri V).

J. Eeuwes, Felle reactie vanuit Huissen op schrijven van baron van Hugenpoth over kloosters in Nederland (1861). In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 67.

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell. Bezorgd door Jan Bervoets en Rody Chamuleau. Zutphen, 1985.
17 juli 1865 bezoekt de schrijver het Dominicanenklooster te Huissen.

Uit het dagboek van Alexander Ver Huell. In: De Volkskrant van 17 juli 2008.
Passage van 17 juli 1865 over het bezoek aan het Dominicanenklooster te Huissen.

H.W.J. Derksen, Ontheksen door de Dominicanen ? In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 71, 114 (reactie), 154-155 (reactie), 199.

Joop Brons, Paters en heksen. In: Joop Brons, Van de Hel en het Hemeltje. Onverwachte kanten van de Betuwe. Z.p. [Nijmegen], 2000, blz. 104-105.

F.A. Weve, Het Huissens Convent in 't begin van deze eeuw. In: B. Jansen (e.a.), Eeuwfeest Dominicanenklooster Huissen. Huissen, 1958, blz. 39-59.

Nuyens Fonds. In: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. XXXI (1908), blz. 450-454.
Blz. 451:                       Pater G.A. Meyer o.p. te Huissen opgenomen in de jury van het Nuyens Fonds.

W. van de Pas, Alfons Ariëns. Utrecht, z.j.
Blz. 109, 130, 132:       Ariëns ontmoet Rijken.

Drie prominente Huissen Dominicanen. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 100.
Betreft Th. van den Acker, A. Rijken en H. Joosten.

P.M. Grijpink, Kerkelijk register op de Rekeningen van den Vicaris-Gene­raal van het Bisdom Utrecht. In: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. XXXIX (1920), blz. 421-462.
Blz. 438:                       Over de kapel te Huissen.

Dominicanen in de Huissense Umdracht. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 101.

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1. Voorspel. 's-Gravenhage, 1969.
Blz. 240:        1926, pater Van Sante doceert te Huissen.

De Oorlogskroniek van de Paters Dominicanen over de periode september-oktober 1944. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 176-180; jrg. 22 (1997), blz. 1, 28-31, 52-56, 98-101, 134-139.

H.W.J. Derksen, In het klooster geboren. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 166.

C.W.M.Kersten-Bos, Bevallen in een kloostercel. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 62-64, 109.
Betreft de geboorte van M. Kersten.

W. Bronkhorst, Een herdenkingsbord uit 1944. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 92-93.
Betreft de geboorte van M Kersten.

J.H.F. Zweers, Bij een nieuwjaarswens uit 1949. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 12-14.

Pater voert schapen. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 73.
Foto uit 1950.

J.H.F. Zweers, Van Paterskerk tot Patersparochie. De positie van de Orde der Dominicanen binnen de Huissense R.K. geloofsgemeenschap 1937-1957. Huissen, 1996.

Nieuwjaarsdag 1952. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 36.
Foto van protest voor de ingang van de kapel der paters Dominica­nen.

Herman Pijfers & Jan Roes, Memoriale. Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw. Zwolle, z.j.
Blz. 239:       Herdruk van een artikel in De Maasbode van 7 januari 1952 over het openbreken van de kapel..

Ton Oostveen, Bernardus Alfrink, Katholiek. 's-Hertogenbosch, 1972.
Blz. 30-32:    1952, Alfrink en het klooster te Huissen.

Ton H.M. van Schaik, Alfrink, een biografie. Utrecht/Amsterdam, 1997.
Blz 211-220: 1952-1957, Alfrink en het openbreken van de kapel.

Louis Frequin, De Gelderlander na 1945. Van orthodoxie naar pluriformiteit. In: Jaarboek van het Katholiek Documentatiecentrum 1988 [18] blz. 283-302.
Blz. 289:                       De Gelderlander en het openbreken van de kapel in 1952.

J.H.F. Zweers, Lied over het openbreken van de Paterskapel (1952). In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 129-131.

Thom Breukel in Het “stille stadje” Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 138-139.

Ton H.M. van Schaik en Otto Vervaart, St. Dominicuskerk 1951-2001. Kleine geschiedenis bij het gouden feest. Oog in Al, wijk en parochie. Utrecht, 2001.
Blz. 13-15:                    Het openbreken van de kapel in Huissen als reactie op de inwijding van de nieuwe parochiekerk.

Jan Boks, Henk Jongerius en Stef de Kroon, Stilte en verkondiging van achter de dijk. Gedenkboek van de Dominicanen Huissen 1967-2017. Huissen, 2017.

Hooi voor Onze Lieve Heer? In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 31.
Snipper betreft Broeder Bas.

W.A.P. Bakermans, Gesprek met de jubilaris (pater prof. mag. dr. J.P.M. van den Ploeg o.p.). In: Maandblad Katholieke stemmen jrg. 11 (1982), blz. 322-329.
Blz. 323-324:   Over het verblijf van professor Van den Ploeg te Huissen.

Dominicuspenning no 44. (juni, 1982)
Over de verhuizing van de redactie van dit tijdschrift van Huissen naar Utrecht.

Huissens Brevier: biddend het jaar door in de beweging van psalmen Dominicaanse gemeenschap Huissen. Hilversum, 1983.

W. Bronkhorst, De Paters-processie in Huissen (1865-1951). In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 80-81.

J.H.F. Zweers en H.W.J. Derksen, Een verdwenen processie: De Paters-Umdracht. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 220-224.

Processie (1865). In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 193.

J.H.F. Zweers, De Patersprocessie in 1914. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 181, 192-197.

Speurtocht door een rosarium. In: Tijdschrift voor het Gezin jrg. 100 (1982), nr 3/4.

Hans Kriek, Het orgel in de kapel van het Dominicaner klooster te Huissen. Z.p., z.j.

Romantisch (2017). In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 27.
Snipper.