VII.A.5. Parochie H.H. Martelaren van Gorcum (Huissen-Zand)

H.W.J. Derksen, Vijftig jaar geleden moest Huissen worden "gesplitst" In: De Gelderlander van 20 mei 1972.

Aangeboden ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum Parochie "H.H. Martelaren van Gorcum" Huissen 1923-1973. Huissen, 1973.

H.W.J. Derksen, "Harten Tien" had na de kermis Fl 3,75 over voor de Zandse kerkbouw. In: De Gelderlander van 21 september 1974.

Eerste steenlegging van de parochie Huissen-Zand. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 79.
N.B.: Uit de reactie van W.F. Pelgrim, Eerste steenlegging. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 91-92, blijkt, dat de bij dit artikel geplaatste foto betrekking heeft op een eerste steenlegging in Angeren.

W.F. Pelgrim, Eerste steenlegging. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 91-92.

Kerkconsecratie Zand. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 46.

1934: Ereboog in de Karstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 160.
Ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor A..A. van Wijk.

Ziekenlof. (snipper) In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 88
Betreft de radiouitzending van een ziekenlof vanuit de parochiekerk in 1948.

Huissens kerkelijk leven. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 73, 112-113.
Betreft het veertigjarig priesterjubileum van pastoor A.A. van Wijk.