VII.A.8 Zusters Penitenten van de Eenheid

J. Eeuwes, Zusters Penitenten van de Eenheid nu echt weg uit Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 176-185.