Romeins

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort - Jaarver­slag 1975. Rijswijk, 1977.
Blz. 78:  IJzertijd en Romeinse vondsten op Kerkelanden.

A.W. Bijvanck, Excerpta Romana II. Den Haag, z.j.
Blz. 167: Steen Hercules Magusanus.

W.A. van Es, De Romeinen in Nederland. Bussum, 1972.
Blz. 85: Huissen.

R.J.H. Melchers, De Romeinse Rijn bij Huissen. Ligging, betekenis en relicten. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 20-26.

Een Romeinse nederzetting in Huissen ? In: De Gelderlander van 25 mei 1951.

H.W.J. Derksen, Vroegere historie van Huissen wordt door huidige opgra­vingen duidelijk. In: De Gelderlander van 9 juni 1951.
Betreft Romeinse vondsten bij Dominicanenklooster.

Th.H. Janssen, Dominicanenklooster en omgeving uit archeologisch ge­zichtspunt. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 178-190.

Willem J.H. Willems, Romans and Batavians. In: Berichten R.O.B. jrg. 31 (1981), blz. 7-217.
Blz. 104-105: Overzicht van Romeinse en Bataafse vindplaatsen te Huissen.

Willem J.H. Willems, Romans and Batavians. In: Berichten R.O.B. jrg. 34 (1984), blz. 39 - 331 (491).
Blz. 44 (204):   Romeinse vondsten in het Zwanewater
Blz. 96 (256)    Heeft Huissen een Romeinse militaire nederzetting gehad ?

R.S. Hulst, Huissen: Loostraat - Romeins aardewerk. In: Bulletin Koninklij­ke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jrg. 77 (1978), blz. 245.

Paul van der Heijden (red.), Romeinse wegen in Nederland. Utrecht, 2016.
Blz. 61-63:   Romeinse opgravingen in Huissen.
Twee nederzettingen op de grens van het Romeinse Rijk. Opgravingen in Huissen Loostraat-Zuid. (nr. 139 in de serie Zuidnederlandse Archeologische notities). z.p., z.j.

W. Roessingh en E. Blom, Boeren of reizigers langs de limes bij Huissen ? Een archeologische opgraving in het plangebied Huissen-Het Riet. (ADC ArcheoProjecten Rapport 1659). Amersfoort, z.j.

Theo Toebosch, Dood van een Bataafse handelaar. In: NRC-Handelsblad van 1 februari 2014.

Caroline Helmich, Een kaartenstudie naar de Loostraat 69 in Huissen. “In de voetsporen van de Romeinen”. Z.p.,z.j.

Huissen – Loostraat opgraving 2012 / rapportage 2013. Periode eerste-vierde eeuw n. Chr. In: B.M. Gelre deel CV (2014) blz. 21-24.

Huissen – Loostraat opgraving 2014. Periode eerste-vierde eeuw n. Chr. In: B.M. Gelre deel CVI (2015) blz. 31-33.

Th.H. Janssen, Romeinse graven aan de Loostraat. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 1, 19-37.

Th.H. Janssen, Graven aan de Loostraat te Huissen. In: Jaarverslag AWN 1978 afdeling Nijmegen e.o. blz. 24-29.

R.S. Hulst, Verslag van de provinciaal archeoloog van Gelderland. In: Jaarverslag R.O.B 1978, blz. 103-111.
Blz. 107:  Opgravingen te Huissen aan de Burchtstraat en Loostraat.

Th.H. Janssen, Kring kreeg Romeinse kan. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 108-110, 151.

W.N. Tuyn, Ulpius de Rustige was in Huissen. In: Jaarverslag 1985 AWN Nijmegen e.o. blz. 44

J.E. Bogaers, Wie was Ulpius Quietus ? In: Westerheem jrg. 36 (1987), blz. 4-6.

C.G. Neijenhuis, Ulpius Quietus, een ‘Huissense Romein’. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 156-159.

Th.H. Janssen, De achtste Romeinse vindplaats in Huissen. In: Jaarverslag 1980 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 19-21.

C. Neijenhuis, Opnieuw Romeins graf aan de Loostraat. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1992), blz. 52-57.

E. Laurentzen en R.J.H. Melchers, Weer een Romeins crematiegraf. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 74-76.

Cor Neijenhuis, Limes langs de Loostraat ? In: Jaarverslag 2003 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 50-53.

C.G. Neijenhuis, Een laat la-tène fibula uit de Huissense stadskern. In: Jaarverslag 1992 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 34-35.

C. Neijenhuis, Een laat la-tène fibula. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 71-72.

F.W. Heijting, De Euro, een unieke historische gebeurtenis ? In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 27-29.
Betreft een aan de Karstraat gevonden Romeinse As.

      M.J.M. de Wit en P.J.A. Stokkel, Een Romeinse nederzetting in Huissen. Een archeologische opgraving in het verlengde van de Hortensialaan te Huissen,
      plangebied Agropark II, gemeente Lingewaard (Gld)
. Z.p., 2011. 

Cor Nijenhuis, Vroeg-Romeinse vondsten in een inheemse nederzetting te Huissen. In: Jaarverslag 1999 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 24-26.