Merovingisch

Th.H. Janssen, Merovingische wapens te Huissen. Jaarverslag 1982 A.W.N. afdeling Nijmegen e.o. blz. 27-29.

C.G. Neijenhuis, Merovingische fibula bij vondsten uit Hazenberg. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 224-228.

C.G. Neijenhuis, Archeologisch onderzoek op de Kleefse burcht. ). In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 145, 147-153.