Periode na 1500

Th. Gerritsen, Archeologisch nieuws (Damstraat). In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 155-164.

Th.H. Janssen, Sporen van voormalig St. Elisabeth-convent. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 66-68.

Th.H. Janssen, Wederom sporen van het St. Elisabethsconvent. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 33-42.

Th.H. Janssen, Oud speelgoed. In: Jaarverslag 1983 A.W.N. afdeling Nijmegen e.o. blz. 27-28.

C.G. Neijenhuis, Een veldwaterkruik van steengoed bij de Burchtpoort. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 120-121.
Betreft de vondst van een veldwaterkruik uit de 16e eeuw.

Th.H. Janssen, De doorbraak Langestraat-Walstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 23-41.

C. Melchers, Delfts aardewerk bord in bouwput Langestraat. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 120-123.

Th.H. Janssen, Driehonderd jaar oud huisvuil bij een nog oudere woning. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 2, 4-17, 19.Betreft Langestraat 19.

R.J.H. Melchers, Grafkruis uit 1611 gevonden. Olde Hans was geen rijke stinkerd. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 95-96.

A.C.M. van Bon en R.J.H. Melchers, Stuiver van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 12-13.

A.C.M. van Bon, Duit van Hertogdom Gelre uit 1635. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 22-24.

R.J.H. Melchers, 17de eeuwse drinkglazen (Museumschatten 4). In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 69-72.

C. Neijenhuis, Vivat HollandiÆ. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 21-22.

Th.H. Janssen, Summier bodemonderzoek vóór de Nederlands Hervormde Kerk. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 106-107.

R.J.H. Melchers, Vondsten onder geruimd N.H. kerkhof. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 92-98.

C.G. Neijenhuis, Ritueel met vier tabakspijpen. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 78-81.

C. Neijenhuis, Stadskernonderzoek aan de Bruinstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 102-110.

C. Melchers, Versierd steengoed uit de Bruinstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 78-81, 84.

R.J.M. Melchers, Kacheltegels uit de Bruinstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 74-77.

R.J.M. Melchers, De steengoed raadskan. (Museumschatten 1). In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 110-1112.

R.J.H. Melchers, De sierschotel uit 1621. (Museumschatten 2). In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 152-153.

E.H.J. Laurentzen, Versierd volksaardewerk. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 154-155.

Th. Gerritsen, De historie van de aan de Arnhemse Poort gevonden pijpe­koppen. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 53-60.

Th. Gerritsen, Pijpen uit Huissense bouwputten. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 238-241, 250; jrg. 4 (1978/79), blz. 159-163.

Th.G. Gerritsen, Pijpen uit Huissens bodem. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 66-72.
Betreft de vondsten van pijpen in de Langestraat.

Th. Gerritsen, Pijpenvondst in de Bruinstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 157-160.

Th.H. Janssen, Pijpekopje "Zand v. Kevelaer" In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 72, 80.

Z. And. v. Kevelaer. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 46.

Th. G. Gerritsen, Een waterwegpijp gevonden te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 155-157.

Th.G. Gerritsen, Pijpelogie uit Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 167-177.

Th.G. Gerritsen, Een waterwegpijp gevonden te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 155-157.

Th.H. Janssen, Archeologisch onderzoek aan de Langekerkstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 64-65.

C. Neijenhuis, Het adellijk goed “De Wade” of “De Poll”. In: Jaarverslag 1990 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 29-33.

R.J.H. Melchers, Herinneringen aan landgoed De Pol. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 22-23.

Th. G. Gerritsen, Een waterput op de Schetterskamp. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 149-157.

W.M.M. van Onna, Een flesje Eisenwein. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 47-49.