Prehistorie


Th.H. Janssen, Het Zwanenwater te Huissen. In: Jaarverslag 1984 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 16-17.

Th.H. Janssen, De archeologische opbrengst van het Zwanenwater. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 157-168, 196.
Volgt Wim van Aalten en lever uw mammoetbotten in. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 124.
Betreft het schenken van te Huissen gevonden mammoetbotten aan de Historische Kring Huessen.

Femke Heijting. Chronologische sequentie of de overeenkomst tussen auto’s en bijlen uit het Zwanenwater. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 111-113, 177.

E.H.J. Laurentzen, 4000 jaar oude bijlen. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 145, 150-151.

C.G. Neijenhuis, Een Huissense vondst uit de Nieuwe Steentijd. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 2.

C. Neijenhuis, Huissens oudste bewoning. In: Jaarverslag 1983 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 25-26.
Betreft opgravingen op Kamervoort.

Th.H. Janssen, IJzertijdsporen in Kamervoort. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), nr 3, blz. 12.

C. Neijenhuis, Huissense vondst in cursusboek over prehistorie. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 73, 75.
Betreft een sikkel uit de IJzertijd.

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort - Jaarver­slag 1975. Rijswijk, 1977.
Blz. 78:IJzertijd en Romeinse vondsten op Kerkelanden.

E.H.J. Laurentzen, De zoutgootjes. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 111-113.

E.H.J. Laurentzen, 3800 jaar oude pijlspits. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 102-103.

E.H.J. Laurentzen, 4000 jaar oude bijlen. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 145, 150-151.

E.H.J. Laurentzen, Een randbijl uit de vroege Bronstijd (2100-1500 v. Chr.). In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 116-118.

E.H.J. Laurentzen, Drie La Tène armringen. (Museumschatten 7). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 68-69.