VIII.C. Rechtgeleerdheid

G. Rothoff, Die Stadterhebung am linken Niederrhein.In: Führer zu vor- und frühgeschicht­lichen Denkmälern. Mainz, 1969.
Blz. 105:        Over de stadsverheffing van Huissen met kaart op blz. 103.

E.J.Th.A.M.A. Smit en J.H.F. Zweers, Oudste vermelding van Huissen als stad uit 1314. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 117, 119-121.

Robert Melchers, Herhaalde fout over stadsrechtverlening. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 92-93.

E. Liesegang, Zur geschichte des klevischen Städtewesens unter den ältesten Herscherhaus. KöIn, 1909.
Blz. 103-104:                                Over de stadsverheffing van Huissen en het zwane­wapen i.v.m. de zwaneriddersage.

E. Smit, Supra Fossatum Antiquum. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/19­76), nr 4, blz. 11.

A.J. van de Ven, Eene regeling van internationaal privaatrecht in 1320. In: Verslagen en Mededelingen der Vereniging tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandsch Recht. Deel VIII (1940), blz. 504.

W. Teschenmacher, Annalens CliviÆ, JuliÆ, Montium, MarcÆ, Westphali­cÆ Ravensber­giÆ, GelriÆ et ZutphaniÆ. Frankfurt, 1721.
Codex Diplomaticus blz. 13-15: Stadsrechtbevestigingsoorkonde van 1348.

J.S. van Veen, Rechten der stad Huissen. In: Verslagen en Mede­deelingen van de Vereeni­ging tot uitgaaf der Bronnen van het oud-vaderlandsche recht VI (1916), blz. 489-536.

E.J.Th.A.M.A. Smit, De rechten der stad Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 71-73, 106-108, 128-130, 184-186; jrg. 25 (2000), blz. 32-33, 82-84.

T. Brouwer, De oude stadsrechten van Huissen. In: Huissen (Gld) 600 jaren stad. Huissen, 1948 blz. 19-27.

E. Smit, Huissen 670 jaar stad. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 30-32.

F. Gorissen, Stadtrecht und Bürgerbuch von Kranenburg. Kranen­burg, 1977.
Blz. 15:                          1348, het woord "poorter" wordt voor de eerste keer gebruikt in de Huissense stads­rechtbevesti­ging.

Poorter of burgers. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 44.

J.S. van Veen, Kerkhof - vrijplaats. In: B.M. Gelre VIII (1905), blz. 505-506.

Oppenhoff, Das Gerichtswesen in der Stadt Kleve. In: Beiträge zur Ge­schichte des Herzog­tums Kleve. Köln, 1909.
Blz. 112:        Over de rechten der stad Huissen.

Richter krijgt slaapplaats op de Dannenburcht (1465). In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 86.
Snipper.

Emile Smit en Jan Zweers, In een doodshemd rond het kerkhof. Incestbestraffing in Huissen in 1549. In: Terugblik. “Mystiek Rivierenland”. Merkwaardige verhalen uit de Betuwe. (Jaarboek Tabula Batavorum nr. 13 (2013) blz. 15-20.

Afgehakte hand in een pot (rechtspraak). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 88.
Snipper.

P.L. Nève, Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competen­tie - territoir - archieven. Assen, 1972.
Blz. 358-359:       Geërfden van Malburgen in proces tegen de stad Huissen.

E.J.J. van der Heijden en B.H.D. Hermesdorf, Aantekeningen bij de geschiedenis van het oud vaderlands recht. Utrecht - Nijme­gen, 1965 (7e druk).
Blz. 154:        Huissen.

J. van Bragt, Brandende kaarsen bij de verkoop van een huis. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 9-11.
Betreft het huis "De Bijl" in 1693.

J.H.F. Zweers, Hypothekenschein. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 112-113.
Betreft een overzicht van schulden in een huis in de Langestraat (1790).

J.H.F. Zweers, Het processierecht en Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 23-26, 31.

J.H.F. Zweers, Een zitting van meesters-in-de-rechten en notarissen. De voorbereiding van 1948. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 6-8.