VIII.A.1. Domeinen en lenen

R.J.H. Melchers, Huissense burchtlenen. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 79-81.

W. de Vries, Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland, I: Rechtsgebieden gelegen in het Kwartier van Nijmegen. Arnhem, 1965.
Blz. 33:          1363, Wolferen burchtleen van Huissen.

E. Smit, Holthuizen: een voormalig Kleefs leen. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 159-161.

E. Smit, De Pley: een Pruisisch fait-accompli in 1815. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 63-65.

W.F. Pelgrim, De Pley. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 63.

E. Smit, Het erfhofmeestersambt. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 79-81.

Jan Kuys, De ambtman in het kwartier van Nijmegen(ca. 1250-1543). Nijmegen, 1987.
Blz. 22:                         11e eeuw, dekenaat Betuwe en ambt Betuwe niet gelijk vanwege enclave Huissen
Blz. 335:                       Johan van der Horst ambtman van Over-Betuwe en Huissen.

E. Smit, De ambtlieden van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 109-113.

J.H.F. Zweers, Ambtman Elbert van Pallandt (1513-1540). In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 210-214.

E. Smit en J. Zweers, Een visserijconflict in 1565. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 57-61.

J.H.F. Zweers en E.J.Th.A.M.A. Smit, Het salaris van de Huissense ambtman in 1593. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 26-28.

Emile Smit en Jan Zweers, Diefstal uit boomgaarden en tuinen (1594). In: Med. H.K.H. jrg 35 (2010), blz. 28-32.

J. Belonje, Het "Adellijk Gesees" de Poll bij Huissen. In: Jaarboek van het Centraal Bureau van Genealogie, dl. 12 (1958), blz. 24-42.

R.R.A. van Gruting, Het lot van de kerkschatten van de Sint Walburgiskerk te Arnhem in de vroege zeventiende eeuw. In: Arnhem de genoeglijkste. Jrg 15 (1995), nr 3 blz. 134-156.
Blz 117:                        Drost Johan II van Wittenhorst is in 1617 afgezet omdat hij katholiek is.

J.S. van den Hof, Het adellijk huis "De Poll" te Huissen, zijn laatste heer en diens dienaren. In: De Betuwe van 11 oktober 1968.

Th.H. Janssen, Het voormalig Adellijk Goed: "De Waede" of "De Poll". In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 1-2, 4-19, 27-30, 56.

R. Melchers, Het Adellijk leengoed "De Ward". In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 12-15.
Betreft o.a. de families Van Huessen, Overpelt en Van Spittaell.

R.J.H. Melchers, Leengoed en Huis De Ward. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 147-156.

Rijksontvanger (1886). In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 27. Uit: De Gelderlander van 17 april 1886.