VIII.A.2. Heerlijkheid

W. Jappe Alberts, Van Heerlijkheid tot Landsheerlijkheid. Assen/Amsterdam, 1978
Blz. 13:                         Huissen deel van het graafschap Kleef
Blz. 68:                         Strategische ligging Huissen in Gelders territoir
Blz. 163:                       814, opsomming van kerkelijk bezit o.a. te Huissen
Blz. 236:                       1448, stichting St. Elisabethsconvent door Doesburger Gerrit Negeler.

J.H.F. Zweers, Bestuur(d) op z'n Pruisisch. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 129-135, 152.

F. Gorissen, Niederrheinischer Städteatlas - Klevischer Städte 1. Heft Kleve. Kleve, 1952.
Blz. 6:            1612, de organisatie van het Obergericht Kleve. Huissen als één der vijf ondersteden van Kleef (met kaart)
Blz. 8:            1750 en 1751, organisatie van de "Klevischer Städt­ekreis westseit Rheines unterwärts", waartoe Huis­sen be­hoor­de
Blz. 14:                         Over de organisatie van het Regierungsbezirk Kleve 1816-1821 waartoe Huissen en de an­dere voormalige Kleefse enclaves niet meer behoorden

Blz. 63:                         Voor en na 1765 over het 0/00 aandeel van de Kleef­se steden w.o. Huissen in de lan­delij­ke belas­tingop­brengst.
E.J.Th.A.M.A. Smit, Hulhuizen, gehucht, leen en heerlijkheid. In: C.O.A. baron Schimmel­penninck van der Oije (e.a.), Gendt 750 Jaar Stadsrechten. Gendt, 1983, blz. 99-108.
Blz. 105:       "Kreiseinnehmer" van Huissen was tevens "Recep­tor" in Hulhuizen in de Pruisische tijd.

De Bestuursindeling van Gelderland in den Franschen tijd. In: B.M. Gelre XLVII (1944), blz. 107-115.
Blz. 112:       Huissen.

D.J.G. Buurman, Schets van de opeenvolgende bestuursindelingen in Gelderland vóór de invoering van de provinciale wet van 1850. In: B.M. Gelre LVII (1957), blz. 23-45.
Blz. 41:         Huissen bij platteland.

Huissen in drie Gelderse kwartieren. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977­/1978), blz. 114.