V.A.3.c. Diversen

Agrarisch element zette stempel op Huissen. In: De Nieuwe Koerier van 2 oktober 1970.

Aardappelplant van 3 ellen. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 143.

H.W.J. Derksen, Huissens verleden wijkt verder terug. In: De Nieuwe Tijd van 7 oktober 1949.
Betreft het verdwijnen van "stadsboer" Maters.

Openbare verkoping. In: Med H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 138. Uit: De Gelderlander van 31 oktober, 1 en 2 november1897.
Betreft verkoop van een stuk bouwland (Kampstuk).

Meikevers ad 1 cent per kop. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 177.

Notengewas in Park Gemeentehuis. (1940).