V.A.4. Tuinbouw

S. Oedin, De Gemeente Huissen, Proeve eener sociaal-geographische analyse. (diss. Wageningen, 1946).

R. Vermaas, Monumenten in de geschiedenis van de Huissense tuinbouw. (Bijdrage tot de geschiedenis van Huissen IX) Huissen, 2006.

Rectificatie bij boekje Huissense tuinbouw. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 10-11.

Van tabak naar tuinbouw. In: Huissen 700 jaar Stad. Magazine. Huissen, 2014, blz.29.

J.G.C.M. Eeuwes, Feestrede J.M. Linssen Kwekersvereniging Huissen eo 1966. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 97-100, 112; 115-121.

Huissen via tabak en druiven naar bloemen en planten. In: De Gelderlan­der van 11 februari 1995.

G. Bedeaux, Tuindersvrouwen op Arnhemse Markt. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 135-136.

       Tuindersvrouwen op de markt. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 24-25..

C.J.M. Klomp-Tonk, Ik heb mijn wagen volgeladen. In: Med. H.K.H. jrg 24(1999), blz 54-61.
       Betreft de gang vanuit Huissen naar de Arnhemse markt.

Joh. Chr. Gertsen, Naar de markt. In: Bij de Tijd jrg. 44 nr. 8 (2015) blz. 22.

H.W.J. Derksen, Negentig jaar tuinbouw in het Betuwse Huissen. In: Boer en Tuinder van 7 maart 1953.

H.W.J. Derksen, Vanuit Lent begon Huissens victorie ! In: De Nieuwe Tijd, mei 1948.

H.W.J. Derksen, Oorlog maakte einde aan druiventeelt en -feesten. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 55-58, 60-62, 114.

Ferdinand van Hemmen, Huissen befaamd als "druivenland". Druiven­feesten in crisistijd om tuinders te helpen. In: De Gelderlander van 9 april 1994.

Mea vota. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 125.
Betreft het streven het historische druivenkassencomplex te laten voortbestaan.

Komkommerkassen op het Binnenveld. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 14. Uit: De Gelderlander van 24 en 25 september 1911.

H.W.J. Derksen, Watervoorziening op de tuinderij in 1915. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 118-119.

Agrarisch monument. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 22.
Betreft de watertoren aan het Klokkenpad.

R.H.C. van Maanen, De tuinbouw en fruitteelt in Huissen tijdens de crisisjaren 1930-1941. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 169-188.

R.C. Tonk, De ontwikkeling van de glascultuur in Huissen. Een inleiding door. In: Huissen, tuinbouwstad in beweging. Z.p., z.j. [1997].

Groessens Gouden Kerkjubileum. In: Liemers Lantaern van 28 septem­ber 1983.
1912-1920 36 Huissense tuindergezinnen te Groessen.

Sint Andreaskerk in Groessen: de "kathedraal van de Liemers". In: Arnhem­se Koerier van 20 oktober 1983.
1912-1920 36 Huissense tuindergezinnen te Groessen.

G.H. Knorth, Het Tuinbouwcentrum van Huissen kwam er slecht af. In: De Betuwe van 29 april 1955.

Groenten en fruit. jrg. 4 (1948), nr 2.

J.M. Linssen, Huissen ... de Groententuin van Nederland. In: Huissen (Gld), 600 jaren stad. Huissen, 1948. blz. 69-71.

A.J. Louwes, Het tuinbouwcentrum Huissen en zijn toekomstige ontplooi­ing. Assen, 1951.

Henk Manders, Tuinbouw van Huissen-Lent aan reconstructie toe. In: Gelderland Nu. jrg. 12 (1981), nr 8, blz. 4-7.

25 jaar geleden schonk Wageningen Huissen de zegen van een eigen veiling. In: De Gelder­lander van 12 juni 1951.

De Huissense veiling in 1934. In: De Gelderlander.

Aanwinst. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 45
Betreft een kop en schotel van de restauratie van de veiling te Huissen.

H.W.J. Derksen, V.V. 70: mijlpaal in veilinghistorie van het rivierengebied. In: De Gelder­lander van 9, 13, 16, 23, 29 november, 6, 12, december 1974, 3 en 9 januari 1975.

J.J.H. van Wissen, De kamine van de tuinderijen. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 44-49.

Tuinbouw-expositie. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 1, 8-9, 11, 35.

Tuinbouwmuseum geopend. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 141, 143-149.