V.B.2. Industrie

B. Lensing, Die Sankt-Michaelis Eisenhütte, das erste große Eisenwerk am Niederrhein und im Münsterlande. In: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein Bd. 124 (1934).
Blz. 133:                       Huissen.

C.G. Neijenhuis, Veldovens voor de stadsmuur. In: Med. H.K.H. jrg 32 (2007), blz. 39-45.

G.B. Janssen, Baksteenfabricage in Nederland 1850-1920. (diss. Nijmegen, 1987)
Hierin verschillende vermeldingen over Huissen.

G.B. Janssen, Stenen en Brood. Twee eeuwen baksteenfabricage in de oostelijke Over-Betuwe. Z,.p., z.j. [1997]
Hierin verschillende vermeldingen betreffende de steenfabrieken te Huissen en Malburgen.

G.B. Janssen, Colenbranders die stenen bakten. In: Van toen naar nu/Von einst bis jetzt jrg. 13 (1983), nr 3/4 blz. 86-90.
Blz. 88:                         1853, Stichting steenfabriek te Huissen aan het Looveer.

G.B. Janssen, De steenovens aan het Looveer te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 103-107.

Openbare verkoping. In: Med H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 138. Uit: De Gelderlander van 31 oktober, 1 en 2 november 1897.
Betreft verkoop steenfabriek.

A.J. Neijenhuis en R.J.H. Melchers, Steenfabriek De Betuwe. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 108-111.

Willem de Wael, Relieken van vroegere veldovens. In: De Gelderlander van 17 mei 1941.
Betreft veldovens aan het Looveer.

Hans Marks, Knechten knechten. De ervaringen en verbeelding van sociale ongelijkheid in de baksteenindustrie 1920-1970 (Diss. Utrecht, 2009).
Blz. 33, 35, 39, 42, 125, 140 en 215:           Huissen.

Leo Tonk, Steenfabriek “De Betuwe” in 1925. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 104.
foto

A.P. Demon, De etenbrengers. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 3-5, 60-63, 72.

Duitslandgangers (1889). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 65. Uit: De Gelderlander van 11 april 1889.

R.J.H. Melchers, Van sigarenfabriek tot kantoor en woning. Het pand Langestraat 52b. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz.141, 149-159.

Robert Melchers, Sigarenfabriek “De Nijverheid” opgericht door Dorus Putters in 1884. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 123-126.

Onthulling gevelsteen. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 14.
       Betreft gevelsteen in voormalige sigarenfabriek.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 48.
Betreft droogkast afkomstig uit de sigarenfabriek aan de Langestraat.

Sluitzegel (1918-1926). In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 163.
Afbeelding van een sluitzegel van de sigarenfabriek van G. van der Pluijm.

Redactie, Koninklijke sigarenfabriek “Insulinde”. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 21.
Snippers uit 1887-1888.

Mishandeling. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 191. Uit: Nieuwe Tilburgsche Courant van 25 april 1911.

Betreft een arbeidsconflict in de sigarenfabriek van Van der Pluijm.

Martien van Hemmen, Een bijzondere plaquette van industrieel Jan Milder (1909-1965). In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 144-146.