V.C. Tertiaire sector

V.C.1. Handel

M. Scholz-Babisch, Deutsche Zolltarife des Mittelalters und der Neuzeit, Teil III-IV: Quellen zur Geschichte des klevischen Rheinzollwesens vom 11. bis 18. Jahrhundert. Wiesbaden, 1971.
Zie register blz. 1075-1076.

Friedrich Pfeiffer, Rheinische Transitzölle im Mittelalter. Berlin, 1997
Hierin verschillende vermeldingen over de Huissense tol.

E. Smit, Nieuw licht op Huissens economische geschiedenis. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 29-32.

W. Jappe Alberts, Het Rijnverkeer bij Lobith Anno 1306. De tolrekening van Lobith over het jaar 1306-1307 betreffende invoer en uitvoer van handelsgoederen. Zutphen, 1986.
Blz. 12:                         1290, Voortol te Huissen. Daarnaast diverse vermeldingen van Huissense schippers.

B. Kuske, Quellen zur Geschichte des Kölner Handels und Verkehr im Mittelalter. Bonn, 1923.
Blz. 18:         1315, Huissenaar Gerhard Wise wijnkoopman in Keulen.

Manuel Hagemann, Das Kleverland vor 600 Jahren. Das Jahr 1410. In: Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2010. Kleve, 2009, blz. 21-29.
Blz. 26:         1410, Huissense handelaren worden voor de helft bevrijd van de tol te Büderich.

Job Weststrate,‘Eyn yeder schyff uss den Lande van Gelre’ In: B.M. Gelre XCIX (2008), pag. 91-112.
Blz. 105:                       Cijfers over het aantal bevrachters en tolplichtigen uit Huissen, die van 1550-1557 langs de Nijmeegse tol voeren.

Jan Kuys, De ambtman van Grave en het Land van Cuyck, Johan van der Donck 1443-1479. In: B.M. Gelre LXXVI (1985), blz. 21-35.
Blz. 10:          Protest van de veerlieden van Malburgen en Oosterbeek dat de pont bij de Praets wordt gebruikt door kooplieden om over te varen
Blz. 12:          Familie Van Arnhem heeft het veer te Malburgen in leen van de graven en hertogen van Kleef.

G. van Hasselt, Uit Geldersche Oudheden. Eerste deel. Arnhem, 1806.
Blz. 555:       1340, Lombard te Huissen.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Visexport verboden (1561). In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 96-97.

R.J.H. Melchers, De meerpaal uit 1575 (Museumschatten 6). In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 118-121.

P.A. Meilinck, De Nederlandsche Hanzesteden tot het laatste kwartaal der XIVe eeuw. Den Haag, 1912.
Blz. 29:                         Huissen Hanzegerechtigheid
Blz. 290:                       Huissen nabij Oberhausen (?).

O. Hollweg, De Nederlandsche Hanzesteden. Den Haag, 1942.
Blz. 30:         16e eeuw, Huissen Hanzeatisch onder Wesel.

Jutta Prieur, Die Hansestadt Wesel und ihre klevischen Beistädte, In: "Zu allen theilen inß mittel gelegen". Wesel, 1991. blz. 48-63.

E. Smit, Huissen en de Hanze. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 23-26.

Huissen ging als koopmanstad sterk achteruit. In: De Nieuwe Koerier van 9 oktober 1970.

Huissen was een bloeiende koopmanstad. In: De Nieuwe Koerier.

E. Smit, Markten te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), no 2, blz. 19.

M.H. de Vries, De Veemarkt in Huissen bestond reeds in 1732. In: De Nieuwe Koerier van 14 november 1952.

E. Smit, Het veemarktprivilege van 1756. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 171-173.

Beestenmarkt (1848). In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 103.

De Veemarkt in 1931. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 188.

J.S. van Veen, Dure tijd (1557). In: B.M. Gelre XVI (1913), blz. 217-218.

J.S. van Veen, Merkwaardige grenstoestanden. In: B.M. Gelre XI (1908), blz. 47.
Betreft problemen omtrent de in- en uitvoer van graan in 1577.

H.W.J. Derksen, Huissen moest Nijmeegse broodhalers anno 1557 op rantsoen stellen. In: De Gelderlander van 4 februari 1963.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Verbod op korenuitvoer (1565). In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 44-47.

A. Heuser, Die Getreidehandelspolitik des ehemaligen Herzogtums Cleve vorwiegend im 17. und 18. Jahrhundert. In: Düsseldorfer Jahrbuch 28. Bd (1916) blz. 1-82.
Blz. 26, 29, 32, 68-69:        Huissen.

E. Smit, De Pruisische economische politiek en haar gevolgen voor Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 124-128.

J.H.F. Zweers, Wonen en werken in Huissen 1722,1765. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 97-101.