V.C.1. Handel

M. Scholz-Babisch, Deutsche Zolltarife des Mittelalters und der Neuzeit, Teil III-IV: Quellen zur Geschichte des klevischen Rheinzollwesens vom 11. bis 18. Jahrhundert. Wiesbaden, 1971.
Zie register blz. 1075-1076.

E. Smit, Nieuw licht op Huissens economische geschiedenis. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 29-32.

W. Jappe Alberts, Het Rijnverkeer bij Lobith Anno 1306. De tolrekening van Lobith over het jaar 1306-1307 betreffende invoer en uitvoer van handelsgoederen. Zutphen, 1986.
Blz. 12                          1290, Voortol te Huissen. Daarnaast diverse vermeldingen van Huissense schippers.

B. Kuske, Quellen zur Geschichte des Kölner Handels und Verkehr im Mittelalter. Bonn, 1923.
Blz. 18:          1315, Huissenaar Gerhard Wise wijnkoopman in Keulen.

Manuel Hagemann, Das Kleverland vor 600 Jahren. Das Jahr 1410. In: Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2010. Kleve, 2009, blz. 21-29.
Blz. 26:          1410, Huissense handelaren worden voor de helft bevrijd van de tol te Büderich.

Job Weststrate,‘Eyn yeder schyff uss den Lande van Gelre’ In: B.M. Gelre XCIX (2008), pag. 91-112.
Blz. 105:                       Cijfers over het aantal bevrachters en tolplichtigen uit Huissen, die van 1550-1557 langs de Nijmeegse tol voeren.

G. van Hasselt, Uit Geldersche Oudheden. Eerste deel. Arnhem, 1806.
Blz. 555:        1340, Lombard te Huissen.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Visexport verboden (1561). In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 96-97.

R.J.H. Melchers, De meerpaal uit 1575 (Museumschatten 6). In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 118-121.

P.A. Meilinck, De Nederlandse Hanzesteden tot het laatste kwartaal der XIVe eeuw. Den Haag, 1912.
Blz. 29:                         Huissen Hanzegerechtigheid
Blz. 290:                       Huissen nabij Oberhausen (?).

O. Hollweg, De Nederlandsche Hanzesteden. Den Haag, 1942.
Blz. 30:          16e eeuw, Huissen Hanzeatisch onder Wesel.

Jutta Prieur, Die Hansestadt Wesel und ihre klevischen Beistädte, In: "Zu allen theilen inß mittel gelegen". Wesel, 1991. blz. 48-63.

E. Smit, Huissen en de Hanze. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 23-26.

Huissen ging als koopmanstad sterk achteruit. In: De Nieuwe Koerier van 9 oktober 1970.

Huissen was een bloeiende koopmanstad. In: De Nieuwe Koerier.

E. Smit, Markten te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), no 2, blz. 19.

M.H. de Vries, De Veemarkt in Huissen bestond reeds in 1732. In: De Nieuwe Koerier van 14 november 1952.

E. Smit, Het veemarktprivilege van 1756. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 171-173.

Beestenmarkt (1848). In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 103.

De Veemarkt in 1931. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 188.

J.S. van Veen, Dure tijd (1557). In: B.M. Gelre XVI (1913), blz. 217-218.

J.S. van Veen, Merkwaardige grenstoestanden. In: B.M. Gelre XI (1908), blz. 47.
Betreft problemen omtrent de in- en uitvoer van graan in 1577.

H.W.J. Derksen, Huissen moest Nijmeegse broodhalers anno 1557 op rantsoen stellen. In: De Gelderlander van 4 februari 1963.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Verbod op korenuitvoer (1565). In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 44-47.

A. Heuser, Die Getreidehandelspolitik des ehemaligen Herzogtums Cleve vorwiegend im 17. und 18. Jahrhundert. In: Düsseldorfer Jahrbuch 28. Bd (1916) blz. 1-82.
Blz. 26, 29, 32, 68-69:         Huissen.

E. Smit, De Pruisische economische politiek en haar gevolgen voor Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 124-128.

J.H.F. Zweers, Wonen en werken in Huissen 1722,1765. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 97-101.

M.H. de Vries, De Veemarkt in Huissen bestond reeds in 1732. In: De Nieuwe Koerier van 14 november 1952.

E. Smit, Het veemarktprivilege van 1756. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 171-173.

Beestenmarkt (1848). In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 103.

Veemarkt in 1931. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 188.