III-N3 Brandbombardement 13/14 mei 1943

H.W.J. Derksen, Herinneringen aan een meinacht van 1943. In: De Gelder­lander van 10 en 11 mei 1955. (Opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 159-163, 174)

J.H.F. Zweers, Drie keer in mei. De Kroniek van de Paters Dominicanen over mei 1940, mei 1943 en mei 1945. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 53-60.

H.W.J. Derksen, Een kwart eeuw geleden: brandbommen op Huissen. In: De Gelderlander van 14 mei 1968.

13/14 mei 1943: brandende stadsparochiekerk. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 205.

Brandbombardement: veertig jaar geleden. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 1-2.

De nacht waarin Huissen brandde. Brandbombardement halve eeuw geleden. In: De Gelder­lander van 13 mei 1993.

E. Smit en J.H.F. Zweers, “Ze doen het licht aan in de kerk”. –Het brandbombardement van 1943-. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 98-108.
Hierna voortgezet onder de titel: De foto’s van Keesje Berendsen.

E. Smit en J.H.F. Zweers, De foto’s van Keesje Berendsen uit 1943. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 162-169; jrg. 32 (2007), blz. 136-144.

Dankbetuiging na brandbombardement. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 12.

Personeel Distributiekantoor (1944). In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 51.
Foto.