III-N5a Burgerij. De periode mei 1940-september 1944

W.A.-Mars in 1941. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 47-52.

Ontsnapte Franse krijgsgevangenen wandelen door de Vierakkerstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 74-75, 227.

J.H.F. Zweers, Klokkenroof 1942. (Uit het Liber Memorialis van de parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming). In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 134-138.

H.W. Martens, Mijn verblijf in Duitse gevangenschap. In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 118-124.

Louis Frequin, Een reactie. (betreft een reactie op bovenstaand artikel). In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 18-19.

Fotografiestudio in 1944. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 58.

A.J. Neijenhuis, Huissense slachtoffers van het bombardement op Nijmegen. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 18-21, 53 [reactie]

J.H.F. Zweers, Kermis in oorlogstijd. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz.