III-N5c Persoonlijke getuigenissen

(Onderstaande artikelen staan alfabetisch gerangschikt, tenzij het zaken betreft, die over hetzelfde onderwerp gaan)

Th. Arnts, De belevenissen van de familie Thé Arnts tijdens de oorlog 1940-1945. (Met een voorwoord van D.J. Prins) In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 136-146.

Jan Wannet, Wierookvat na 75 jaar weer in familie van Assendelft. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 15.

Hans Hoen, Mobilisatie- en evacuatieverhaal van de familie Bles van de Vierakkerstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 98-103.

Emile Smit, Reacties op Mededelingen Jaargang 35, nummer 3. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 135-137.
In dit artikel reactie op het bovenstaand artikel van de familie Bles.

Geert van Bon, Klossende paarden; schimmen in de nacht. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 37-40.

Adriaan Bontje, Familie Bosman in Jutphaas 1944-1945. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 127-130.

De evacuatie van de familie van Brandenburg, eind 1944. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 50-56.

Evert H. Buurman, Evacuées in Overhagen: IJsellinie en Velp. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 113-125.

Th.H.M. Coopmans-Janssen, Bericht uit Barneveld. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrij­dingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 43-46.

A. Van Dalen, Beter een ei in de mand, dan gepakt op de vlucht. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 127-128.

Hardy Damen, Nooit gestelde vragen. Z.p., z.j. [2020].
Betreft zijn belevenissen op het Zand in september en oktober 1944.

Jan Zweers, De oorlog op Het Zand. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 86-87.
Bespreking van bovenstaand boek.

Anny M.R. Derksen, Beste Nelly. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 58-61.

Annie Dominicus-Ratering, Het jongetje in de kinderwagen. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 31-32.
Betreft Paul ten Westeneind.

W. Klok-Van Dasselaar, Huissense Henkie Eerden op herdenkingsmonument Nijkerk. Herinneringen aan de evacuatie. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 51-52.

Jopie Elings, Gevaarlijke fietstocht. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 93.

Jan Willems, Zestig jaar vriendschap. In: Hei & wei. Dorpsblad voor Blaricum jrg. 28 nr. 285 (mei 2005).
Betreft de evacuatie uit Huissen en het verblijf in Blaricum van de familie Giesen.

R. van Hemmen-Verweij, Doetinchem, ik wist het. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrij­dingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 95-97.

Jo Hendriksen, Ook op de Paasheuvel kwam de lente. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 107-112.

E. Smit, Door de dood achterhaald. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 40-42.
Betreft de dood van E.J. Hoedt.

A.J. Neijenhuis, De tragedie van een meisje. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 146-147.
Betreft: Geertruida [Truus] Maria Hofs (1923-1944).

Annie Huberts-Jeurissen, In de herberg was geen plaats. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. 65-66.

W. Huisman, Het “Moment van de Eeuw” van W. Huisman. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 44-47.

Hermien Hulshof (e.a.), Zoeklicht op Zieuwent en Marieënvelde. Z.p., z.j.
Blz. 63-83:                    Namenlijst van evacué’s o.a. uit Huissen.

H. Jansen, Op zoek naar mijn vader. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 61-62.

Marie Tonk-Jansen, Een brief uit de oorlog. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 158-159.

C.J. Janssen-Knuiman, Oorlogsgebeurtenissen. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 98-101.

Th.H. Janssen, Huissen in oorlogstijd. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 67-68.

Th.H. Janssen, Enige bladzijden uit een oorlogsdagboek. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 47-85.

Th.H. Janssen, Logboek van een ordonnans bij de Luchtbeschermingsdienst in Huissen. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 69-82.

Th.H. Janssen, Inleiding bij "Oorlogsherinneringen". In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 77.

Veertig jaar geleden. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 41.
Foto van medewerkers van het Rode Kruis kort voor hun evacuatie.

Wielie Janssen, Vlieger van de vrijheid. Herinneringen van een elfjarige jongen aan de oorlogsdagen van september 1944 tot aan de bevrijding in Huissen, de evacuatie en terug­keer naar huis. Z.p., z.j. (1996).
Tevens opgenomen als bijdrage in: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 426-456.

E. Smit, Een ooggetuigeverslag uit 1944. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 60-62.
Betreft een brief van Willy Janssen.

H. Jörissen, Ondeugende jongens. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 63-64.

H.W.J. Derksen, In het klooster geboren. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 166.

C.W.M. Kersten-Bos, Bevallen in een kloostercel. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 62-64, 109.
Betreft geboorte van haar zoon M. Kersten.

W. Bronkhorst, Een herdenkingsbord uit 1944. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 92-93. Jrg. 22 (1997), blz. 80 (rectificatie). 

Gebroeders Kersten, Toen de eerste aardbeien kleurden. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 33-36.

J. Knipping-Spoeltman, Post uit Maartensdijk. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 82-84.

Bart Leijser, Het is 10 mei 1940. Oorlog belevenissen en herinneringen. Z.p., z.j. [2007].

A.C. Maasdam, “Want ik heb hier een plicht te vervullen”. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 32-34. (Reactie In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 51)

 J.H.J. Melchers, Tussen twee riviertjes. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 129-130.

A.J. Neijenhuis, Gelanceerd bij de Strang. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdings-bloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 91-92.

H.W.J. Derksen, Hendr. Neijenhuis kwam om bij Augsburg. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 13-14.

H.W.J. Derksen, Pater Otten stierf niet op de Rijnbrug. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 4-9.

Thea Schouwink-Ponger, Oorlogsherinneringen familie Ponger, kruidenierswinkel op de Markt te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 86-88.

Nolda Scholten, De oorlog loeide in ’t rond. In: Bij de Tijd jrg. 44 (2015) nr. 8 blz. 20-21.

J.A. Sluiter, Hoe ik de oorlogsjaren beleefde als jongen. Huissen, 2006.

J.H.F. Zweers, Fragment uit het dagboek van Annie Tonk. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 4-5.

Marie Tonk-Jansen, Een brief uit de oorlog. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 158-159.

Oorlogsdagboek van Christina Vermaas, dochter van Huize “Binnenveld”, Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 135-144.

Gijs Vermeulen, Eens zal de Betuwe in bloei weer staan. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 25-30.

Piet Driessen, “Hent kan zich hier heel goed schikken, die gaat met de boer mee het land op”. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 104-106.
Betreft een brief van mevrouw Theodora Vermeulen uit 1945.

E.J. Vliem, Mensch het is wat om zoo plotseling alles maar in de steek te laten. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 65-66, 92-94.

M.H. de Vries, Tussen glasscherven en granaten. Oorlogsdagboek 1944-1945. Meppel, 1985.

Tussen glasscherven en granaten. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 103-104, 118.

Ad van Vliet, “We zien slechts puinhopen en kraters van bommen”. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 104-111; jrg. 45 (2020), blz. 14-19.

L. Willems, Oorlogsherinneringen. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 84-90, 138-141.

Mevr. Te Winkel, De weg die zij moest gaan. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdings-bloe­sem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 41-42.

L.J.A. Willems, Dokter en tuinders in de knel. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdings-bloe­sem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 17-24.

H. de Winkel, Oorlogservaringen van een kind. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 170-173.

Hans Hoen, Oorlogservaringen van een kind. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 106-110; 150 (rectificatie).
Betreft Henk de Winkel.

Rond het overlijden van Deken Van Wijk. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 10-11.

Sjaak van Wissen, Van kappersscharen en piepers in de bedstee. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 59-60.