III-N4 Militaire gebeurtenissen september 1944-april 1945

Kring heeft bijna complete oorlogsdocumentatie sept. "44 - april '45. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 179.

P.R.A. van Iddekinge, Gelderland 1944 -1945. Notities in de marge van een eigentijd­se geschiedschrijving. In: BM Gelre (1982), blz. 144-154.
Blz. 152:                       Verwacht veel van speurwerk van Historische Kring Huessen naar oorlogsgeschiedenis.

Liberation route Europe Noord-Brabant & Gelderland. Elst, z.j. [2013].
Kaart met daarop aangegeven luisterplekken waaronder Huissen.

J.H.F. Zweers, Van Dolle Dinsdag tot Wederopbouw. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 162-173.

J.H.F. Zweers, Kermis in oorlogstijd. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 28.

H.W.J. Derksen, Huissen en de Slag om Arnhem. In: De Gelderlander van 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 september 1959.

H.W.J. Derksen, Bombardement van 17 september '44 Huissen-Looveer eiste 23 doden. In: De Gelderlander van 17 september 1954.

R.A.M. Vermaas, “Je graaft een gat voor je eigen” Het Looveer en de Slag om Arnhem. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 142-159.

Monument aan het Looveer. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 117, 120.

L. de Jong, De Bezetting (5 dln). Amsterdam, 1965.
Deel 5 blz. 68:           Huissen en de Slag om Arnhem.

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 10a: het laatste jaar I; eerste helft. ’s-Gravenhage, 1980.
Blz. 321, 339:            Huissen en de Slag om Arnhem
Blz. 504, 504n:          Evacuatie vanuit Huissen en bombardement van 2 oktober
Blz. 505:                    Kaart met daarop inundatie van de Betuwe
Blz. 511:                    Bijna honderd burgerslachtoffers te Huissen.

F. van Hemmen, Huissen in de periode september - oktober '44. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 121-122, 166-178.

E. Smit, en J.H.F. Zweers, Huissen als frontstad. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 43-46.

De Oorlogskroniek van de Paters Dominicanen over de periode september-oktober 1944. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 176-180; jrg. 22 (1997), blz. 1, 28-31, 52-56, 98-101, 134-139.

Vincent Siepman, Dagboek van een brandweercommandant. Fragmenten van het Rapport van de Brandweer der gemeente Huissen van 17 september tot 23 oktober 1944. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 47-57.

Vin Siepman en Henny Derksen, “Gehuld in vlammen en rook” Verslagen over de oorlogssituatie in Huissen september – oktober 1944. Huissen, 2004.

Rectificaties bij boekje Gehuld in vlammen en rook. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 43 en in: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 10-11.

E. Smit en J.H.F. Zweers, De notities van Eef Hoedt. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 122-133.

H.W.J. Derksen, Verzetskruis voor ("oude") brandweer. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 83-84, 103-104.

Chil Szerkowski, Zij die voor U paraat stonden. Arnhem,1945. (Opnieuw uitgegeven; Huissen, 2014)
Blz. 57 e.v.    Verschillende vermeldingen over de situatie in Huissen vanaf 2 oktober 1944.

2 oktober 2014 70 jaar na 1944. Bombardement op Huissen. Market Garden en Huissen.
(Herdenkingsboekje).

De ramp van 2 oktober 1944. In: Huissen 700 jaar Stad. Magazine. Huissen, 2014, blz. 33.

Wie kan inlichtingen verschaffen ? In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 38-39, 70, 114, 192-194.
Betreft een te Angeren neergestort geallieerd vliegtuig.

A.C.M. van Bon, Berging en identificatie van Short Sterling EF 260 op Bergerden. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz.147-152.
Betreft het neerstorten van een vliegtuig van het type Short Sterling EF op 20 september 1944.

A.C.M. van Bon, Het verhaal van Dennis T. Watts. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 29-32.

H. Janssen, Legernummer 0-754530. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 77-81.
Betreft het neerstorten van een vliegtuig op 24 september 1944.

Theo Roelofs, En nog een ooggetuige. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 81-82.
Betreft het neerstorten van een vliegtuig op 24 september 1944.

A.C.M. van Bon, Piloot Bruno Kolthoff en zijn Messerschmitt. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 186-188.

De study van Erwin Jolasse. Met een inleiding van E. Smit. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 79-92.
Betreft de periode oktober-november 1944.

F.M. van Hemmen en J.H.F. Zweers, In de vuurlinie (Gendt tussen september 1944 en mei 1945). In: C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (e.a), Gendt 750 Jaar Stadsrech­ten. Gendt, 1983. blz. 109-129.
Blz. 110-112:                                Huissen en de Slag om Arnhem en de Betuwe.

F. van Hemmen en J.H.F. Zweers, Een fragment uit de slag om "De Heuvel" (1 oktober 1944). In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1984), blz. 109-123, 125, 190.

F. van Hemmen, "Jullie winnen deze keer". Oorlogsgeweld golfde dagenlang op en neer op de strategische Heuvel in Bemmel. In: De Gelderlander van 1 oktober 1994.

E. Smit, "The target areas were well hit". (Het bombardement van Huissen). In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 68-72.

H.W.J. Derksen, Tweede oktober. In: De Nieuwe Koerier van 13 oktober 1945.

H.W.J. Derksen, Bombardement Huissen-Stad tien jaar geleden. In: De Gelderlander van 2 oktober 1954.

W.J. Franken, Huissen bezweek onder een bommenlast. In: De Betuwe van 29 april 1960.

Michael J.F. Bowyer, 2 Group R.A.F. - A complete History 1936-1945. London, 1974.
Blz. 397:                       1944, 2 oktober. Bombardement op Huissen.

H.W.J. Derksen, "...A strong point at Huissen was raided". In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 224.

Oorlog en verwoesting in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 160.
Foto van de verwoeste school aan de Langekerkstraat.

A.M.C. van Bon, Motor van Messerschmitt na 62 jaar eindelijk geborgen. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 16-21.

H.W.J. Derksen, Toren 15 jaar geleden opgeblazen: Huissen-Stad wacht nóg op herbouw. In: De Gelderlander van 13 oktober 1959.

H.W.J. Derksen, Berichten uit bange dagen. In: De Gelderlander van 12 oktober 1955.

W.G. Lord, History of the 508th Parachute Infantry. Washington, 1977.
Blz. 56-57:    Amerikaanse patrouille te Holthuizen op 17-18 oktober 1944.

E. Smit, Amerikanen op Holthuizen 15/16 oktober 1944. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 15-17, 20-27.

H.W.J. Derksen, Patrouille werd in beeld gebracht. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983) blz. 18-19.

Martien van Hemmen, De drie verloren zonen zijn weer terug in Huissen. In: Huissense Gilden Kroniek jrg 23 (2010), nr. 1 blz. 31-33.
Betreft Henk Lentjes en de gebroeders Theo en Jan Straatman die op 21 oktober 1944 in de Rijn verdronken.

Ferdinand van Hemmen, Ooievaar brengt zondvloed: De onderwaterzetting van de Betuwe (December 1944 - maart 1945) Kesteren, 1995.
Hierin veel vermeldingen over Huissen.

J.H.F. Zweers, Wat ? Was het raak...? stamelde "Gefreiter" Apitz. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 28-31, 40.

W.A.J., Met de Lincolns over Rijn en IJssel. Van Huissen begon de victorie. In: Geldersch Dagblad van 8 april 1946.

F.K. Hughes, A short history of the 49th West Riding and Midland Infantry Division, territorial army. Z.p.,z.j.
Blz. 38-42:    49th in de Betuwe en bevrijding van Huissen op 2 april 1945.

F.M. van Hemmen en J.H.F. Zweers, Operatie Destroyer. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 94-97.

Hen Bollen, Bijna 200 dagen frontgebied. In: De Gelderlander van 1 april 1995.
Betreft Operatie Destroyer.

H.W.J. Derksen, Pegasus keert weer. In: De Nieuwe Tijd van 17 september 1948.

E. v.d. Weerd, P.A. Veldheer en G. Grebolder, Bevrijdingsatlas Veluwe. Barneveld, 1985.
Blz. 13-14:                    Huissen i.v.m. Operatie Destroyer
Blz. 38:                         Huissen i.v.m. Operatie Anger.

Ferdinand van Hemmen, Gefopte Duitsers bestoken Driel en Elst. In: De Gelderlander van 8 april 1995.
betreft Operatie Destroyer.

A.C.M. van Bon, 609 Typhoon Squadron attack road S of Huissen 2 april 1945. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 153, 178-181.

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 10b. Het laatste jaar II, tweede helft. ’s-Gravenhage, 1982.
Blz. 1096:      12 april bevrijding van Arnhem vanuit o.a. Huissen.

C.P. Stacey, Official history of the Canadian Army in the Second World War Volume III The Victory Campaign. The operations in North-west Europe 1944-1945. Ottawa, 1960.
Blz. 571:                        Gebruik van boten om troepen bij Huissen over de Rijn en IJssel te zetten bij de bevrijding van Arnhem.

Een Bossenaar de enige Nederlandse ooggetuige van Huissens bevrijding. In: De Nieuwe Tijd jrg. 3 (1948), nr 16.

De enige Nederlandse ooggetuige van Huissens bevrijding. In: De Gelder­lander van 8 april 1995.

J.V. Brekelmans, De enige Nederlandse ooggetuige van de bevrijding van Huissen. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 131-132

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 10b, het laatste jaar II, tweede helft. Den Haag, 1982.
Blz. 1142:                     1945, 13 april. Overtocht geallieerden over de IJssel bij Huissen met kaart op blz. 1138.

De bevrijding van Huissen. In: Huissen (Gld), 600 jaren stad. Huissen, 1948. blz. 45-49.

Belgische militairen te Huissen in de maand april 1945. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 120.

H.W.J. Derksen, Belgische oud-strijders op bezoek. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 7-8, 52.

M.H. de Vries, De Belgen en Huissen-Zand: een reactie. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 157.

H.W.J. Derksen, Nog een gesneuvelde Britse (onbekende) militair. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 153-154.

H.W.J. Derksen, S.V. "Montgomery" wilde de zes Britse graven verzorgen. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 122, 148-152, 159.

H.W.J. Derksen, en J.H.F. Zweers, Minstens 32 Duitsers sneuvelden te Huissen van 10 mei 1940 - april 1945. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 191, 195-197.

H.W.J. Derksen, "Bürgermeister in Zaand ... bei Arnheim". In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 198.