Eerste Kleefse periode (1242-1368)

E.J.Th.A.M.A. Smit, De geschiedenis van Huissen van 1242 tot 1368. Huissen, 1992.

D. Kastner, Die Territorialpolitik der Grafen von Kleve. Düsseldorf, 1972.
Huissen:    blz 28, 63, 72, 79, 95, 97, 103, 120, 127, 148, 157, 169.

W. Schleidgen, Das Kopiar der Grafen von Kleve. Kleve, 1986.
Hierin veel vermeldingen over Huissen in de middeleeuwen.

F. Gorissen, Geldern und Kleve. In: Kleverland am Niederrhein.  Kleve, 1951.
blz 39:        Voetnoot over Huissen als oudste Kleefse bezit in de Over-Betuwe.

F. Ketner, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Deel IV. Eerste helft 1267-1283. 's-Gravenhage, 1954.
blz 54:        1270, 8 september. Dekens van het kapittel van St. Marie te Utrecht geven hun land te Malburgen aan Gerard van Outhusen in erfenis.

G.J. ter Kuile, Oorkondenboek van Overijsel, deel II. Zwolle, 1964.
blz 107:        1291, (land)tol te Huissen.

R.A.D. Renting, Regestenlijst van de schepenkist-oorkonden uit het rechterlijk archief van Arnhem. 's-Gravenhage, 1952.
blz 3:            1293, Henricus Bruno, muntmeester te Huissen.

L.S. Meihuizen, De rekening betreffende het graafschap Gelre 1294/1295. Arnhem, 1953.
blz 86:        Everardus de Husen ex feodo.

L. Driesen, Fünf Bücher Niederrheinischer Geschichten. Nach Urkunden. In: Westfälische Zeitschrift Bd 15, blz 37-225.
Huissen:    blz 59, 62, 66, 172-173, 176-177, 179, 181-183.

J. Wolters, Hulhuizen - Huissen. Kanttekeningen bij Gelre's opgang in de dertiende eeuw (III). Over Betuwse Historiën. In: De Betuwe van 8 april 1955.

A. van Slichtenhorst, Veertien boeken der Gelderse Geschiedenissen. Arnhem, 1654.
blz 113:        1315, Huissen Gelders
blz 146:        1368, tol van Huissen

I.A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland.
deel 1    blz 427:        1341, tol van Huissen
deel 2    blz 110:        1359, landvrede
blz 153:        1360, verdrag van onderlinge hulp

E. Liesegang, Zur geschichte des klevischen Städtewesens unter den ältesten Herscherhaus. KöIn, (1909),
blz 103-104:        Over de stadsverheffing van Huissen en het zwanewapen i.v.m. de zwaneriddersage.

E. Smit, Huissen 670 jaar stad. In: Med. H.K.H. jrg 14 (1989), blz 30-32.

Th.H. Janssen, Rond de stadsverheffing van Huissen. In: Jaarverslag 1975 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz 31-35.

Th.H. Janssen, Enige gegevens rond de zgn. "Oude Stadsgracht". In: Med. H.K.H. jrg 1 (1975/1976), nr 3, blz 13.

E. Smit, "Supra fossatum antiquum" (Over de datum van Huissens stadswording). In: Med H.K.H. jrg 1 (1975/1976), nr 4, blz 11-14.

De Nieuwe Tijd van vrijdag 8 juli 1948. Huissen, 1948.

Waarom viert Huissen feest ? In: Huissen (Gld) 600 jaren stad (1948). Huissen, 1948. blz 15-17.

H.W.J. Derksen, Eens vestigden zich Tempelieren in het land der Over-Betuwe. In: De Gelderlander van 25 en 26 februari, 7 en maart 1955.

E. Smit, De oudste (originele) Huissense schepenoorkonde. In: Med. H.K.H. jrg 3 (1977/1978), blz 97-103.

L. Schmitz, Urkunden des fürstlich Salm-Salm'schen Archives in Anholt. Münster, 1902.
blz 32:        1340, Gerard Willinc ambtman te Huissen.

E. Smit, Jan van Kleef en Huissen 1347-1368. In: Med. H.K.H. jrg 11 (1986), blz 168-170, 173-179.