III-H Hertogdom Kleef (1417-1609)


J.H.F. Zweers en H.W.J. Derksen, Burgemeesters van Huissen in de 14e, 15e en 16e eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 42-44.

P.J. Meij (e.a.), Geschiedenis van Gelderland, boek II. Zutphen, 1975.
Blz. 28:                         1502, beleg van Huissen
Blz. 54:                         1527, Gelders-Habsburgs overleg te Huissen
Blz. 83:                         1543, Kleef behoudt Huissen
Blz. 137:                       ca 1600, Huissens positie in Gelderland.

H.D.J. van Schevichaven en J.C.J. Kleyntjes, Rekeningen der stad Nijme­gen. Nijmegen, 1912-1919.

H.W.J. Derksen, Graf van Hertog Johan II van Kleef. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 3 (1957-59), no 3, blz. 8.

Auctoris incerti chronicom Tielense (ed. J.D. van Leeuwen) Utrecht, 1789.
Blz. 97:                         Huissen achterleen van de bisschop van Utrecht aan de graaf van Kleef
Blz. 485-484:                                1421, 5 juni noodweer.

Jan Kuys (e.a.), De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volksver­huizingen tot het midden van de vijftiende eeuw, met een vervolg over de jaren 1552-1566. Amsterdam, 1983.
Blz. 47 (141) en blz. 150 (777):                   Zie voor de omschrijving bij bovenstaande titel.

E. Smit, 5 Juni 1421. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), nr 3, blz. 10.

M.P.J. van den Brand, Hoe het land van Cuyck in 1423 en 1424 van Kleefse benden te lijden had. In: Merlet jrg. 14 (1978), no 4, blz. 95-98.
Blz. 97:         1423, 2 februari. Huissen geplunderd.

L.A. van Nigtevegt, Een testament met een staart. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 58-59.
Betreft het overlijden van schepen Goossens de Vries in 1441 en zijn testament.

W.J. Alberts, De Arnhemse stadsrekeningen van 1447/1448. In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap deel 79 (1965).
Huissen:        blz. 124, 126-127, 129, 131, 144-145.

Overvallen uit Huessen (1465). In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 43.

N.B. Tenhaeff, Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht, 2e deel, eerste stuk. R.G.P. Grote Serie 88. 's-Gravenhage, 1946.
Blz. 5:                           1395/96, uit goederen van Elyzabeth Pellincx en Elisabeth Vierckers te Huezen
Blz. 28:                         1395/96, gift uit de kerk te Huesen
Blz. 128:                       1406/07, gift uit de kerk te Huessen
Blz. 184:                       1424/25, gift uit de kerk te Huesen
                                      1467/68, 7 stuvers uit Huessen.

G.C.H.M. Coenen, Aanbesteding van de Dannenburcht in 1462. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 73, 84-86.

Richter krijgt slaapplaats op de Dannenburcht (1465). In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 86.
Snipper.

E. Smit en J. Zweers, Incident te Huissen in 1470. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 243-247.

B. Vollmer, Die Belagerung Arnheims und seine Verpfändung an Kleve (1467-1483). In: B.M. Gelre XXVII (1924), blz. 129-156.
Blz. 134:           1467, Kleefse troepen moeten samentrekken bij Malburgen
Blz. 136:           1467, september. Bouw van een versterking bij Malburgen
Blz. 137:           1467, oktober. Hertog Johann rukt vanuit Huissen op tegen Gelderse troepen
Blz. 141:           1467, bericht van Huissense drost over nachtelijke overval van Arnhem
Blz. 150-151:   1467, bericht van Huissense drost over nachtelijke overval van Arnhem zie ook noot 6
Blz. 155-156:   1471, bericht van de drost van Huissen.

J.S. van Veen, Bijdragen tot de geschiedenis der jaren 1467 en 1468. In: B.M. Gelre XXXII (1929), blz. 45-127.
Blz. 46:          1467, mei Plannen gemaakt om te gaan onderhandelen in Huissen
Blz. 48:          1467, Arnhemse ballingen die in Huissen wonen zouden proberen Arnhem te heroveren
Blz. 53:          1467, 7 oktober, Huissense magistraat vraag hertog om hulp omdat zde stad belegerd wordt door de Geldersen
Blz. 69:          1467, 17 mei Uitnodiging voor een ontmoeting in Huissen tussen de hertog van Kleef en “den van Nymegen”
Blz. 73:          1467, 26 juni, bericht van de Huissense drost Gerrit van Til aan hertog Johan van Kleef
Blz. 76           1467, 30 juli, Adolf van Gelre deelt me, dat hij zijn vrienden in Huessen heeft bezocht
Blz. 110:        1467, Huizen verwoest, waarschijnlijk in het ambt Huissen.

Robert Melchers, Portret van hertog Johan II van Kleef, Huissens landsheer van 1481 tot 1521. In: Med. H.K.H. jrg.43 (2018), blz. 134-135.

E. Smit, De stadsbrand van 1493. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 81-84.

A.G. van Dalen, Een stukje oorlogshistorie in Millingen in 1494. In: Heemstudie "De Duffelt", serie 1 (1973), no 2.
Blz. 7:            1494, na de inname door Maximiliaan wordt de bezetting van de Bylant (26 man) naar Huissen gebracht.

Ferdinand Schmidt, Wilhelm von Malinkrodt, ein Kriegsmann des Herzogs Karl von Geldern. In: B.M. Gelre XVI (1913), blz. 141-174.
Blz 152-155:                  1495, februari. Overval in ambt Huissen.

O.R. Redlich, Jülich und Geldern am Ausgang des 15. Jahrhunderts. In: Düsseldorfer Jahrbuch 9. Bd (1895), blz. 38-75.
Blz. 40:         1496, mandaat tegen Karel van Gelre aan het raadhuis te Huissen.

R.J.H. Melchers, Jan de kindermaker. Hertog Johan II van Kleef (1458-1521) en zijn ontzet van Huissen in 1502. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 44-51, 174.

W.J. Alberts, Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht, Deel 2, tweede stuk. 's-Gravenhage, 1969.
Blz. 615:       1502, extra belasting in Gelderland voor beleg van Huis­sen.

O.R. Redlich, Französische Vermittlungspolitik am Niederrhein in Anfang des 16. Jahrhun­derts. In: Düsseldorfer Jahrbuch 11. Bd (1897), blz. 131-210.
Blz. 137:                       1502, Gelderse aanval op Huissen
Blz. 148:                       1505, Johan van Till ambtman
Blz. 167:                       1514, Karel van Gelre wil Huissen als bruidsschat voor Anna van Kleef.

I.A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland.

deel 6 I        Blz. 69:   1502, beleg van Huissen
                      Blz. 287: 1502, Otto van Beesd voor Huissen dood gebleven (oorkonde)
II                   Blz. 882: 1527, dagvaart te Huissen
                      Blz. 886: 1527, schrijven aan Elbert van Pallant, drost te Huissen.
                      Blz. 898: 1528, dagvaard te Huessen
                      Blz. 929: 1528, Hertog Karel geeft vergunning voor transport van ossen
III                 Blz. 949: verdrag te Huussen. Uitvoering 1529
                      Blz. 1155:1538, onderhandelingen te Huissen.

A. van Slichtenhorst, Veertien boeken der Gelderse Geschiedenissen. Arnhem, 1654.
­Blz. 316-317:   1502, beleg van Huissen.

­

Rudolf A.A. Bosch, Stedelijke macht tussen overvloed en stagnatie. Stadsfinanciën, sociaal-politieke structuren en economie in het hertogdom Gelre, ca. 1350-1550. Hilversum, 2019. (Werken Gelre no. 62).
Blz. 82, 113 [n. 157], 133, 269, 287, 292, 302, 376, 454 [n. 615], 508.     Huissen.
Vermeldingen hebben veelal betrekking op het beleg en ontzet van 1502.

J.H.F. Zweers, Ambtman Elbert van Pallandt (1513-1540). In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 210-214.

H.W.J. Derksen, Huissens landsheer in 1536. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no 9/10, blz. 9.

Eymeren. In: De Navorscher 1883, blz. 200.
4 juni 1537, bijlegging geschillen tussen het convent van Eymeren en Elisa­beth de Joede te Huissen.

A.P. van Schilfgaarde, Het testament van hertog Karel en zijn afstammelingen. In: B.M. Gelre L (1950), blz. 23-53.
Blz. 34:          1538, 3 juli Otto Key bericht, dat hij in Huissen enkele heren heeft ontmoet met wie hij samen doorgereden is naar Arnhem om te gaan kijken naar het lichaam van de overleden hertog.

E. Smit, Karel V wilde Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 133-135.

Is. A. Nijhoff, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en Oudheidkunde. Negende deel. Arnhem, 1854.
Blz. 79:          Johan van Pallant stelt Gijsbert Zachen aan als zijn wachter op het Huis te Huissen.

J.S. van Veen, Het graafschap Berg in de eerste jaren van den Tachtigjarigen oorlog (1568-1572). In: B.M. Gelre VIII (1905), blz. 113-233.
Blz. 126:       1568, bewoners van Huissen staan sympathiek tegenover de geuzen.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Vreemdelingen geweerd in oorlogstijd (1572). In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 143-144.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Visexport verboden (1561). In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 96-97.

E. Smit en J. Zweers, Een visserijconflict in 1565. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 57-61.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Verbod op korenuitvoer (1565). In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 44-47.

J.S. van Veen, Dure tijd (1557). In: B.M. Gelre XVI (1913), blz. 217-218.

J.S. van Veen, Uit den zomer van 1572. In: B.M. Gelre XXIV (1920, blz. 179-190.
Blz. 185:       Troepen bevinden zich te Huissen.

J.S.v.V[een]., Het vervoer van het lijk van Charles de Brimeu, graaf van Megen, stadhouder. In: B.M. Gelre XXI (1918), blz. 183-184.
Stoffelijk overschot vaart langs Huissen (1572).

J.S. van Veen, Eigenaardige grenstoestanden. In: B.M. Gelre XI (1908), blz. 47.
Betreft grensmoeilijkheden bij graanhandel in 1577.­

J.J.v.D.B., Hamerden te Westervoort tot een ridderhofstad verheven (1583). In: B.M. Gelre XIII (1910), blz. 226.
Gebeurt op initiatief van drost van Huissen.

N. Japikse, Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, Deel 4. R.G.P. Grote Serie 43. 's-Gravenhage, 1919.
Blz. 572:                       1584, soldaten van Hohenlohe te Malburgen.

E. Smit, Huissen 1586. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 17-21.

Huissen een Kleefse stad. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 41.
Afbeelding van het Kleefse wapen uit het Legerboek van Huissen (1586).

J.H.F. Zweers, Oorlogsschade in de ambten Huissen en Malburgen tussen 1580 en 1586. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 26-33.

F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger (7 dln) Breda, 1911-1919.
Deel 1: blz. 15: 1587 Balfour overste over het krijgsvolk te Arnhem, Huissen en forten.

N. Japikse, Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, Deel 5. R.G.P. Grote Serie 47. 's-Gravenhage, 1921.
Blz. 614:                       1587, 7 maart. Balfour krijgt commissie als krijgsoverste van garnizoenen o.a. te Huissen.

N. Japikse, Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, Deel 6. R.G.P. Grote Serie 51. 's-Gravenhage, 1922.
Blz. 513:                       1589, de drost van Huissen bij kanselieren Leoninus en Meyners­wijk te Arnhem
Blz. 637:                       1589, paspoort voor Johan Blomer van Huessen.

N. Japikse, Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, Deel 7. R.G.P. Grote Serie 55. 's-Gravenhage, 1923.
Blz. 598, 601-602:        1592, Henrick van Wittenhorst, drost van Huissen, Kleefs gezant.

J.H.F. Zweers en E.J.Th.A.M.A. Smit, Een beker voor de hertog (1592). In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 88-89.

J.H.F. Zweers en E.J.Th.A.M.A. Smit, Het salaris van de Huissense ambtman in 1593. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 26-28.

Emile Smit en Jan Zweers, Diefstal uit boomgaarden en tuinen (1594). In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 28-32. Reacties In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 52-53 en 114.

Hermann Keussen, Die drei Reisen des Utrechters Arnoldus Buchelius nach Deutschland insbeson­dere sein Kölner Aufenthalt. In: Annalen des Histori­schen Vereins für den Niederrhein, Band 85 (1908), blz. 43-114.

J.H.F. Zweers, Op een breukvlak. Huissen aan het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 140-151.