III-M Koninkrijk der Nederlanden (1816-   )


Ferdinand van Hemmen, Zwaan op woelige baren. Historische schets van de gemeente Huissen 1818-2001. Huissen, 2004.

E.J.Th.A.M.A. Smit, Goed lezen van kaft tot kaft. –Ferdinand van Hemmen: Zwaan op woelige baren-. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 109-111.
Bespreking van bovenstaand boek.

H.W.J. Derksen, Een stadje terug naar de Rijn. In: De Gelderlander van 5, 9, 19, 20 november, 10 december 1964; 2, 7, 11, 28 januari, 22 en .. maart 1965. (Gedeeltelijk opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 149-158).

200 jaar Nederlands (afbeelding). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 37.

Emile Smit, Na tweehonderd jaar. Nach zweihundert Jahren. In: Emile Smit en Leen den Besten [red], Grenspassages. Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensdeling van 1816-1817. Grensgänge. Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der Grenzregulierung von 1816-1817. Tiel, 2017, blz. 4-5.

Emile Smit, 1 juni 1816. 1. Juni 1816. In: Emile Smit en Leen den Besten [red], Grenspassages. Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensdeling van 1816-1817. Grensgänge. Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der Grenzregulierung von 1816-1817. Tiel, 2017, blz. 52-53

Definitive Besitznahme. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 113.
Krantenbericht over de overdracht van Huissen in de Österreicher Beobachter van 11 juni 1816.

G. van Ewijk, Uit Huissens verleden (1816-1825). In: De Nieuwe Koerier van 9, 16, 23 september, 16, 23 december 1955; 17, 24 februari, 16, 23 maart, 6, 13, 20 april 1956.

Dirk Lueb, “Verbittering der gemoederen in deze streken”. Identiteitsvorming in de voormalige Kleefse enclaves in Gelderland en de moeizame integratie in Nederland, 1816-1866. In: B.M. Gelre CVII (2016), blz. 189-210,

Vagebonden weggeveegd (1816). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 22.

G.B.F. Janssen, Het wapen en zegel van Zevenaar. In: B.M. Gelre XIII (1911), blz. 249-258.
Blz. 255:       Opmerking van pastoor Huberts in het trouwboek van 1816.

Jan Zweers, “Heil ons dat wij Nederlandsche onderdanen wierden”. Een toekomstvisie in 1816. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 96-98.

J. Zegers, Van Benelux tot Benelux; einde en begin der lage landen. In: De Gelderlander van 29 maart 1952.
Belgen eisten Huissen, Zevenaar en Ravenstein.

J.H.F. Zweers, Koninklijk bezoek op 15 juni 1818. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 6-8.

Bezoek koning Willem I op 15 juni 1818. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 46.

R.J.H. Melchers, Nieuwjaar Wensch uit 1828. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 177-179.

Huissen in 1844. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 125.

M. Spaans Azn. en C.P. Mulder, Watersnoodmedailles. ’s-Gravenhage / Rotterdam, 2009.
Blz. 62:          Betreft het uitreiken van medaille voor moedig gedrag tijdens de watersnood van 1855 aan vier Huissenaren.

R.H. Graadt Jonckers, Gods liefdeszorgen (Na den hagelslag over en rondom Arnhem 7 Julij 1857). In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 164-165.

J.H.F. Zweers, Een beschrijving van Huissen in 1862. In: Med H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 154-157; Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 25 (reactie).

J.H.F. Zweers, "Huissense" Nieuwjaarswens uit 1864/65. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 102-103.

G. Lemmens, Opnieuw de "Huissense Nieuwjaarswens". In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 38-41.

De Over-Betuwe 95 jaar geleden. In: De Gelderlander van 16 en 21 februari 1956.

J.H.F. Zweers, Huissen in 1869. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 88-92.

J. van den Boogaard, De plaag der dorpen. Herinneringen uit het leven van een kandidaat-notaris-burgemeester. Amsterdam, 1870.

J.H.F. Zweers, De plaag der dorpen. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 104-106.

M.A. van de Zandt, De familie Van de Zandt en Huissen-Zand. Fragmen­ten uit mijn leven. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 133-137, 182-184, 215-217.

M.A. van de Zandt, Streken-Roman (Tinus neemt ons mee). Delft, 1998.
Bevat beschrijving van de jeugdjaren van Tinus van de Zandt te Huissen (1866-1880).

Dag van gebeurtenissen (30 maart 1874). In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 175.

Een Nieuwjaarswens van Antje uit 1880. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 61-62.

Th. Kemperman en A. van der Woude, Dierbare ouders. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 182-183.
Betreft Nieuwjaarswens uit 1880 die in bovenstaande titel ook werd beschreven.

H.W.J. Derksen, De gilden en de gemeenteraadsverkiezingen. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 3 (1957-1959), no 2, blz. 2.

Correspondentie. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 69.
Niet geplaatste ingezonden brief in het Nieuws van de Dag van 14 augustus 1882.

Verdronken (1889). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 65.
Krantenartikel uit de Arnhemsche Courant van 3 januari 1890. Betreft Johannes Arnoldus Joosten.        

H.W.J. Derksen, Verkiezingspropaganda in 1887. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 50.

Propagandatocht (1890). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 70.
Krantenartikel uit Recht voor Allen van 15 oktober 1890.

Cor Neijenhuis, Een uitzonderlijk vroege ooievaar in 1895 in Holthuizen. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 20-21.

J.H.F. Zweers, Snippers uit De Gelderlander 1886-1887. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 64-67.

H.W.J. Derksen (†) en J.H.F. Zweers, Cholera in Huissen in 1892. (Vier berichten uit De Gelderlander). In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 25-28.

Blikseminslag. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 64-67.
Betreft verschillende krantenartikelen over blikseminslag (1899-1903).

Ledenvergadering der kiesvereniging (1901). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 63.
Krantenartikel afkomstig uit De Betuwe van 4 mei 1901.

Emile Smit en Jan Zweers, Huissen honderd jaar geleden in honderd foto’s. Huissen, 2012. (Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen XIX).

Wat gebeurde vijftig jaar geleden ( van ... tot 3 april 1903). In: De Betuwe van 3 april 1953.

Zwervers te Huissen ? (1910). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 16.
Snipper.

H.W.J. Derksen, "Over een candidatenlijst". In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 47-52.

H.W.J. Derksen, Over een "verkiezingsfoto" uit 1913. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 37-45.

H.W.J. Derksen, Vaarwel dan, olmen, populieren. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 69, 110, 155, 174, 180-184.

Emile Smit, Een “beleefde” dreigbrief. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 116.
Betreft een dreigbrief aan burgemeester Helmich.

H.W.J. Derksen, Tafereel anno 1916. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 197. Uit: De Gelderlander van 28 juni 1916.

Het broze ijs van de diepe Bloem (1919). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 56.
Krantenartikel uit: De Betuwe van 8 februari 1919

H.W.J. Derksen, Huissen in het jaar 1929. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 200-203.

G. Scholten, Bestuur en jury Carrousselver. Juliana. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 262.

Zwemmen in preuts Huissen (1932). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 87.

J. Eeuwes, Huissense pleeggezinnen (1910-1940). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 59-61.

J. Eeuwes, Vacantiekinderen in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 111-113, 158 (reactie). Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 31.
Betreft het verblijf van buitenlandse kinderen in Huissen gedurende de periode 1913-1995.

Hélene van Beek en Louis van de Geijn, Krantenpaus. De oorlogen van Louis Frequin [1914-1998]. Nijmegen, 2017.
Blz. 161:           Frequin als verslaggever in Huissen.

Honderd voogdijkinderen in Huissen in 1938 volgens burgemeester Dony. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 32.

J.C. van Veldhoven, De Actie-Bouwman. In: Spiegel Historiael jrg. 18 (1983), blz. 653-660.

Landdag Kleine boeren te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 208.

Ferdinand van Hemmen, Boertjes en tuinders op draf naar bedelstaf. Actie Bouwman enorme aanhang in Bemmel en Huissen in Crisisjaren. In: De Gelderlander van 28 april 1994.

J.H.F. Zweers, De begrafenis van oud-burgemeester W. Helmich in 1935. In: Med H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 127-131.

Prins Bernard te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 181. Uit: De Gelderlander van 17 september 1937.

Huissen vanuit de lucht gezien (1937). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 63.
Foto.

B.J.M. van Veggel, Voorwoord. Uit: Feestgids Huissen 600 jaar stad (1948). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 52.

In en om ‘t Zwanennest. Huissens prentenboek voor jong en oud. Gemeenteverslag 1945-1952. Z.P., z.j. [1953].

H.M. Vedder-Zweers, Nu ben ik de dut door. Een brief uit Huissen van juni 1945. In: Med. H.K.H. jrg 25 (2000), blz 50-51.

J.H.F. Zweers, Een Nieuwjaarswens uit 1946. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 200.

Derk Jan Prins, Luchtfoto Huissen juni 1948 in museumwinkel. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 76.

35 jaar geleden. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 30. Uit: De Gelderlander van 28 oktober 1946.
De in 1946 actuele grenscorrecties worden vergeleken met die in 1816.

P.G.M. Driessen, “Huissen in de rimboe”. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 57-63, 113, 182.
Betreft de belevenissen van Wim Huberts (1927-1986) in Nederlands-Indië (1947-1948).

Behouden thuiskomst Zandse jongens. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 188.
Foto van een plaquette in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum met de namen van teruggekeerde Zandse jongens 1947, 1951.

Oudjaarsavond In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 217. Uit: De Betuwe van 26 december 1947.

A.C. Hengst, De feestweek in 1948. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 1-2, 8-29, 51-52.

Cor Neijenhuis, Poster Huissen 600 jaar stad geschonken door Vrienden van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 211-212.

"Grote Torn" en Vierakkerse Poort in 1948. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 92-93.

De Rijnpoort in 1948. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 153.

J.H.F. Zweers, Bij een Nieuwjaarswens uit 1949. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 12-14.
Betreft het herstel van de toren van de kapel van het Dominicanenklooster.

E. Smit, Parijs in Huissen (1950). In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 62-63.
Betreft de herbouw van de panden van Huisman schoenhandel en levensmiddelenbedrijf “De Gunst” in de Vierakkerstraat.

P.G.M. Driessen, Een Huissense zwaan wordt nooit zwart. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 162-163.

Huissenaren overzee (1955). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 101.

I. van Hooidonk. Nieuws in een notedop (1956). In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 180-182, 201-203.

I. van Hooidonk. Nieuws in een notedop (1957). In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 25-26, 47-48, 92-93, 113-115, 178-180.

I. van Hooidonk. Nieuws in een notedop (1958). In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 6-8, 47-49, 85-87.

Huissen, het “stadje van de lachende vechters”. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 11.
Betreft tentoonstelling in De Hof van Hessen over de gemeenteraadsverkiezingen in de jaren ’50 en ’60 van de 20e eeuw.

R.A.M. Vermaas, “De haat heerst in Huissen”. De Huissense politiek in de roerige jaren zestig. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 33, 35-80, 119.

J. Brons, Chaos rond verkiezingen in 1962. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 49-51.

A.J.G. van der Woude, Jan Veldkamp, verbijt je heimwee. In: Med H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 32-33.

Jan Wannet, Jan Veldkamp: hij hoort bij ons. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 11 (reactie en aanvulling in Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 44 en 85).
Betreft de gedwongen verhuizing van Jan Veldkamp in 1962.

H.W.J. Derksen, Annexatiestrijd rond Malburgen. In: De Gelderlander van 4, 5, 6, 7, 10 maart 1959.

E. Smit en J.H.F. Zweers, De annexatiestrijd rond Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 37, 42-58, 147.

De Slag om Malburgen. In: Huissen 700 jaar Stad. Magazine. Huissen, 2014, blz. 29.

J. Eeuwes, Bejaardenprotest “Sancta Maria” (December 1976). In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 175-179.

N. Lippmann en J. Brons, Wie schrijft die blijft. Nijmegen, 1979.

Koos Meeuwsen, Schop in de grond. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 64-65.
Betreft de bouw van de Zilverkamp in 1973.

"De Klepperman". "Een Huissense Kroniek". (met een voorwoord van Jan Zweers). Huissen, 1986.

Piet Driessen, De Klepperman. Columns over Huissen e.o. (1985-1989, 1994-1999). Verzamelbundel. Huissen, 2014.

Het aanzien van 2009. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld. Z.p., z.j., [2010].
Blz. 58-59:  Aanslag op de koninklijke familie door de te Huissen woonachtige Karst T.