III-L Overgangstijd (1795-1816)


E.J.Th.A.M.A. Smit, De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland, 1795-1817. (Diss. Nijmegen, 1975)

E.J.Th.A.M.A. Smit, De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland, 1795-1817. Zutphen, 1975 (Gelderse Historische Reeks deel VII)

De Bestuursindeling van Gelderland in den Franschen tijd. In: B.M. Gelre XLVII (1944), blz. 107-115.
Blz. 112:  Huissen.

E. Smit, Tweehonderd jaar geleden (overval op Westervoort). In: Med. H.K.H. jrg 24 (1999), blz 85-87.

H.W.J. Derksen, 160 jaar geleden: Huissens grond was "glibberig van de zegelwas". In: De Gelderlander van 6 september 1955. (Opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 134-136).

Vlucht (1795). In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 120.

Vlugten (1795). In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 47.
Snipper.

E.J.Th.A.M.A. Smit, De burgemeester - een held ? In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 180-183.
Betreft het gedrag van burgemeester J.F. Pilgrim in 1795.

H.W.J. Derksen, Franse broederschap in 1795. In: De Gelderlander van 4 april 1956.

C. Neijenhuis, Vivat HollandiÆ. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 21-22.

175 jaar geleden zat stadje vol gevluchte priesters en religieuzen. In: De Nieuwe Koerier, 1970.

Moord op Holthuizen. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 128.
Uit het doodboek van de parochie.

H.A. van Dijk, Répertoire historique et chronologique des traités conclus par la Hollande, Depuis 1789 jusqu'à nos jours. Utrecht, 1846.

Mr. de Martens (e.a.), Recueil des Principaux Traités d'Alliances de Paix, de Trêve de Neutralité, de Commerce, de Limites, d'Enchange etc. conclus par les Puissances de l'Europe. Göttingen, 1800-1808.
Deel 6            blz. 653-656:          1796, 5 augustus. Verdrag van Berlijn
Deel 7            blz. 377-379:          1800, 5 januari. Verdrag van Parijs
Suppl. deel 3 blz. 221-223:          1802, 14 november. Verdrag van Berlijn
Suppl. deel 4 blz. 485-488:          1807, 11 november. Verdrag van Fontaine­bleau.

Gisteren was het een eeuw geleden.... In: De Gelderlander van 13 oktober 1897.

F. Gorissen, Stede-Atlas van Nijmegen. Arnhem, 1956.
Blz. 11:          1797-1808, verwerving van Huissen en Hulhuizen.

C.G.L. Apeldoorn, Sprekend verleden. Den Haag, 1963².
Blz. 19-21:       Bericht uit de "Amsterdamsche Courant" van 8 september 1799 betreffende Orangisten te Huissen.

E. Smit, Tweehonderd jaar geleden (Overval op Westervoort). In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 85-88.

J.H. Hingman, Twee Nederlandse Staatscommissieën. In: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Nieuwe Reeks VIII, (1875) blz. 173- 191.
Betreft de verdragen van Parijs (1800) en Berlijn (1802).

R.D. Storm Buysing, Een reis te paard door Gelderland in 1801. In: B.M. Gelre XXXIX (1936), blz. 341-349.
Blz. 344:    1801, 9 juli. Bezoek van A. Warin aan Huissen.

P. Bailleu, Preußen und Frankreich von 1795 bis 1807, deel 2. Osnabrück, 1965².
Blz. 89:          1802, 23 mei, onderhandelingen over het Traktaat van Parijs.

H.D.J. van Schevichaven, Het Huis Doornik en de Heerlijkheid Doornik en Ressen. In: B.M. Gelre V (1903), blz. 395-433.
Blz. 427:        1803, Franse Huzaren te Huissen.

E. Smit, "Nun sind wir verlohren". In: Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen I (1987), blz. 31-39.

Herman Granier, Preussen und die katholische Kirche seit 1640. Nach den Acten des geheimen Staatsarchives Neunter Theil von 1803 bis 1807. Leipzig, 1902 (Publicationen aus den K. Preussishen Staatsarchiven deel 77).
Blz. 382:        1805: In hoeverre mogen de opbrengsten uit Huissen nog meetellen in verband met de overdracht aan de Bataafse Republiek.      

W.M. Zappey, De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828). Alphen aan de Rijn/Brussel, 1967.
Blz. 78-79:     1807, afsluiten van het Traktaat van Fontainebleau.

E. Smit, De inbezitneming van Huissen in 1808. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 89-91.

E.J.Th.A.M.A. Smit, 200 jaar geleden werd Huissen voor het eerst Nederlands. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 53-57.

Jan Wannet, Bezoek Lodewijk Napoleon aan Huissen. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 21(2008), nr. 1 blz. 26-28.

Lodewijk Napoleon in wisselexpositie. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 109, 119-120.

H.W.J. Derksen, Gunsteling van Napoleon kreeg titel "Graaf van Huessen". In: De Gelder­lander van 29 januari 1955. (Opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 137-140).

Jan Wannet, Jan Willem de Winter Graaf van Huessen. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 16 (2003), nr. 1 blz. 28-32.

C.N. Fehrmann, Onze vloot in de Franse Tijd. Den Haag, 1969.
Blz. 98:          1810, J.W. de Winter verheven tot graaf van Huissen.

Huissen in 1812. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 50.

E.J.Th.A.M.A Smit, Hulhuizen, Gehucht, leen en heerlijkheid. In: C.O.A. Schimmelpen­ninck van der Oije (e.a.), Gendt 750 Jaar Stadsrechten. Gendt, 1983. blz. 99-107.
Blz. 107:   1813-1816, Hulhuizen bij Huissen.

Gesneuveld te Waterloo. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 233.
Betreft A. Menting.

J.H.F. Zweers, Arme helden van Waterloo onderscheiden. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 134-137.

W. Harless, Die Huldigung der Rheinlande zu Aachen am 15. Mai 1815. In: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsverein 1865, blz. 289.
Over de afstand van Huissen in 1816.

W. Fix, Die Territorialgeschichte des preußischen Staates. Berlin, 1884.
Blz. 189-190:    Over de schadeloosstelling van Pruisen voor het verlies van het vorstendom Meurs en de gebieden rond Zevenaar, Huissen en Malburgen.

E. Smit, Twee proclamaties uit 1816. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 111-112.

Th.M.J. Jonker (red), ...uit den Eed van trouw aan Zijne Majesteit den Koning van Pruißen ontslagen... De Liemers 175 jaar Nederlands. Z.p., z.j. [1991].

H.W.J. Derksen, Reeds eerder werd de grens nabij Elten gecorrigeerd. In: De Gelderlander (weekendbijlage) van 27 maart 1954.

H.W.J. Derksen, 140 jaar geleden werd besloten Huissen bij Nederland te voegen. In: De Gelderlander van 1 juni 1955.

H.W.J. Derksen, Huissen wurde Holländisch. In: Rheinische Post van 11 juni 1955.

150 jaar geleden werd Huissen bij Nederland gevoegd. In: De Nieuwe Koerier van 17 december 1965.

Nagekomen feestje. In: De Volkskrant van juni 1966.
Over de overdracht van Huissen in 1816.

Emile Smit (e.a.), Grenzland 2016. 200 jaar verbonden. Z.p., z.j. [2016].