III-L Overgangstijd (1795-1816)


Emile Smit, Rome of Berlijn? Politieke ontwikkelingen langs godsdienstige scheidslijnen in Huissen in de achttiende en vroeg negentiende eeuw. In: Job Weststrate en Dick E.H. de Boer (red.), Begrensd beeld. Identiteit in grensregio’s omstreeks 1800. Hilversum, 2021, blz. 163-185.

E.J.Th.A.M.A. Smit, De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland, 1795-1817. (Diss. Nijmegen, 1975)

E.J.Th.A.M.A. Smit, De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland, 1795-1817. Zutphen, 1975 (Gelderse Historische Reeks deel VII)

Emile Smit, De Kleefse enclaves in Gelderland, 1795-1817. Kleefs gebied binnen de huidige Gelderse grenzen. In: B.M. Gelre CVIII (2017), blz. 121-132.

Emile Smit, Hoe werd Huissen Nederlands ? In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 13-18.

Emile Smit, De Kleefse enclaves in Gelderland. In: Jaarboek uitgegeven door de vereniging Zannekin deel 39 (2017), blz. 131-150.

Emile Smit, De bewogen geschiedenis van de Kleefse enclaves. In: Jaarboek Achterhoek & Liemers jrg. 40 (2016), blz. 9-23.

De Bestuursindeling van Gelderland in den Franschen tijd. In: B.M. Gelre XLVII (1944), blz. 107-115.
Blz. 112:       Huissen.

G.J.F. Mes, Uit het dagboek van den Zalt-Bommelschen predikant J.G. Kist (1794-1795). In: B.M. Gelre VIII (1905), blz. 453-502.
Blz. 469:       24 oktober 1794 Tijding dat de Fransen in Huissen zouden zijn gekomen.

E. Smit, Tweehonderd jaar geleden (overval op Westervoort). In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 85-87.

Emile Smit, 1794-1795. 1794-1795. In: Emile Smit en Leen den Besten [red], Grenspassages. Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensdeling van 1816-1817. Grensgänge. Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der Grenzregulierung von 1816-1817. Tiel, 2017, blz. 44-45.

H.W.J. Derksen, 160 jaar geleden: Huissens grond was "glibberig van de zegelwas". In: De Gelderlander van 6 september 1955. (Opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 134-136).

Vlucht (1795). In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 120.

Vlugten (1795). In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 47.
Snipper.

Emile Smit, 1795-1808. 1795-1808. In: Emile Smit en Leen den Besten [red], Grenspassages. Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensdeling van 1816-1817. Grensgänge. Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der Grenzregulierung von 1816-1817. Tiel, 2017, blz. 46-47.

E.J.Th.A.M.A. Smit, De burgemeester - een held? In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 180-183.
Betreft het gedrag van burgemeester J.F. Pilgrim in 1795.

H.W.J. Derksen, Franse broederschap in 1795. In: De Gelderlander van 4 april 1956.

C. Neijenhuis, Vivat HollandiÆ. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 21-22.

175 jaar geleden zat stadje vol gevluchte priesters en religieuzen. In: De Nieuwe Koerier, 1970.

Moord op Holthuizen. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 128.
Uit het doodboek van de parochie.

H.A. van Dijk, Répertoire historique et chronologique des traités conclus par la Hollande, Depuis 1789 jusqu'à nos jours. Utrecht, 1846.

Mr. de Martens (e.a.), Recueil des Principaux Traités d'Alliances de Paix, de Trêve de Neutralité, de Commerce, de Limites, d'Enchange etc. conclus par les Puissances de l'Europe. Göttingen, 1800-1808.
Deel 6           blz. 653-656:          1796, 5 augustus. Verdrag van Berlijn
Deel 7           blz. 377-379:          1800, 5 januari. Verdrag van Parijs
Suppl. deel 3 blz. 221-223:          1802, 14 november. Verdrag van Berlijn
Suppl. deel 4 blz. 485-488:          1807, 11 november. Verdrag van Fontaine­bleau.

Gisteren was het een eeuw geleden.... In: De Gelderlander van 13 oktober 1897.

F. Gorissen, Stede-Atlas van Nijmegen. Arnhem, 1956.
Blz. 11:          1797-1808, verwerving van Huissen en Hulhuizen.

C.G.L. Apeldoorn, Sprekend verleden. Den Haag, 1963².
Blz. 19-21:                    Bericht uit de "Amsterdamsche Courant" van 8 september 1799 betreffende Orangisten te Huissen.

E. Smit, Tweehonderd jaar geleden (Overval op Westervoort). In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 85-88.

G.B. Janssen, Halte Westervoort. Het fort bij de IJsselbruggen. In: B.M. Gelre LXXI (1980), blz. 159-213.
Blz. 160:       1580, Staten besluiten tot de aanleg van een bastion tegenover Malburgen
Blz. 163:       1799, augustus, aanval van Orangisten vanuit Westervoort en Huissen
Blz. 174:       1870, Plannen voor de aanleg van een schipbrug bij Malburgen.

J.H. Hingman, Twee Nederlandse Staatscommissieën. In: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Nieuwe Reeks VIII, (1875) blz. 173- 191.
Betreft de verdragen van Parijs (1800) en Berlijn (1802).

R.D. Storm Buysing, Een reis te paard door Gelderland in 1801. In: B.M. Gelre XXXIX (1936), blz. 341-349.
Blz. 344:                       1801, 9 juli. Bezoek van A. Warin aan Huissen.

P. Bailleu, Preußen und Frankreich von 1795 bis 1807, deel 2. Osnabrück, 1965².
Blz. 89:          1802, 23 mei, onderhandelingen over het Traktaat van Parijs.

H.D.J. van Schevichaven, Het Huis Doornik en de Heerlijkheid Doornik en Ressen. In: B.M. Gelre V (1903), blz. 395-433.
Blz. 427:        1803, Franse Huzaren te Huissen.

E. Smit, "Nun sind wir verlohren". In: Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen I (1987), blz. 31-39.

Herman Granier, Preussen und die katholische Kirche seit 1640. Nach den Acten des geheimen Staatsarchives Neunter Theil von 1803 bis 1807. Leipzig, 1902 (Publicationen aus den K. Preussishen Staatsarchiven deel 77).
Blz. 382:                       1805: In hoeverre mogen de opbrengsten uit Huissen nog meetellen in verband met de overdracht aan de Bataafse Republiek.                    

W.M. Zappey, De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828). Alphen aan de Rijn/Brussel, 1967.
Blz. 78-79:    1807, afsluiten van het Traktaat van Fontainebleau.

Emile Smit, 1808-1813. 1808-1813. In: Emile Smit en Leen den Besten [red], Grenspassages. Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensdeling van 1816-1817. Grensgänge. Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der Grenzregulierung von 1816-1817. Tiel, 2017, blz. 48-49.

G.A.M. Beekelaar, Van staatkundig dagblad tot Arnhemsche Courant. Mensen en achtergronden. In: B.M. Gelre LXXII (1981), blz. 191224.
Blz. 207:        1808, Steven van Bronkhorst en zijn mannen verrichtten de plechtige inbezitname van Huissen.

E. Smit, De inbezitneming van Huissen in 1808. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 89-91.

E.J.Th.A.M.A. Smit, 200 jaar geleden werd Huissen voor het eerst Nederlands. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 53-57.

P.D. Keijmel, Statistieke beschrijving van de steden en het platteland van Gelderland uit 1808, V: Statistieke beschrijving van de stad en het ambt Huissen. In: B.M. Gelre LVIII (1959), blz. 230-235.

P.D. Keijmel, Statistieke beschrijving van de steden en het platteland van Gelderland uit 1808; I: Het kwartier van Nijmegen. Arnhem, 1971.
Blz. 71-76:    Huissen. 

P.D. Keijmel, Statistieke beschrijving van Gelderland van 1808. III Kwartier van Nijmegen. Arnhem, 1986.
Blz. 81-86:    Huissen.                 

Jan Wannet, Bezoek Lodewijk Napoleon aan Huissen. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 21(2008), nr. 1 blz. 26-28.

Lodewijk Napoleon in wisselexpositie. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 109, 119-120.

H.W.J. Derksen, Gunsteling van Napoleon kreeg titel "Graaf van Huessen". In: De Gelder­lander van 29 januari 1955. (Opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 137-140).

Jan Wannet, Jan Willem de Winter Graaf van Huessen. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 16 (2003), nr. 1 blz. 28-32.

C.N. Fehrmann, Onze vloot in de Franse Tijd. Den Haag, 1969.
Blz. 98:          1810, J.W. de Winter verheven tot graaf van Huissen.

Huissen in 1812. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 50.

H.W.J. Derksen (†) en J.H.F. Zweers, De verjaardag van Napoleon gevierd in 1812. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 4-5.

E.J.Th.A.M.A Smit, Hulhuizen, Gehucht, leen en heerlijkheid. In: C.O.A. Schimmelpen­ninck van der Oije (e.a.), Gendt 750 Jaar Stadsrechten. Gendt, 1983. blz. 99-107.
Blz. 107:                       1813-1816, Hulhuizen bij Huissen.

Emile Smit, 1813-1816. 1813-1816. In: Emile Smit en Leen den Besten [red], Grenspassages. Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensdeling van 1816-1817. Grensgänge. Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der Grenzregulierung von 1816-1817. Tiel, 2017, blz. 50-51.

Gezonde Huissense jongens (1813, 1816). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 30.

Gesneuveld te Waterloo. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 233.
Betreft A. Menting.

J.H.F. Zweers, Arme helden van Waterloo onderscheiden. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 134-137.

Dirk Lueb, Vechten voor het vaderland. Verschuivende grenzen en hun betekenis voor dienstplichtigen in de Kleefse enclaves. In: Dolly Verhoeven (e.a.), Gelderland grensland. 2000 jaar verdeeld en verbonden. Nijmegen, 2016, blz. 102-111.
Hierin verschillende vermeldingen over Huissense militairen o.a. die bij Waterloo hebben gevochten.

W. Harless, Die Huldigung der Rheinlande zu Aachen am 15. Mai 1815. In: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsverein 1865, blz. 289.
Over de afstand van Huissen in 1816.

W. Fix, Die Territorialgeschichte des preußischen Staates. Berlin, 1884.
Blz. 189-190:   Over de schadeloosstelling van Pruisen voor het verlies van het vorstendom Meurs en de gebieden rond Zevenaar, Huissen en Malburgen.

E. Smit, Twee proclamaties uit 1816. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 111-112.

Th.M.J. Jonker (red), ...uit den Eed van trouw aan Zijne Majesteit den Koning van Pruißen ontslagen... De Liemers 175 jaar Nederlands. Z.p., z.j. [1991].

H.W.J. Derksen, Reeds eerder werd de grens nabij Elten gecorrigeerd. In: De Gelderlander (weekendbijlage) van 27 maart 1954.

H.W.J. Derksen, 140 jaar geleden werd besloten Huissen bij Nederland te voegen. In: De Gelderlander van 1 juni 1955.

H.W.J. Derksen, Huissen wurde Holländisch. In: Rheinische Post van 11 juni 1955.

150 jaar geleden werd Huissen bij Nederland gevoegd. In: De Nieuwe Koerier van 17 december 1965.

Nagekomen feestje. In: De Volkskrant van juni 1966.
Over de overdracht van Huissen in 1816.

Emile Smit (e.a.), Grenzland 2016. 200 jaar verbonden. Z.p., z.j. [2016].